Migrace | Edenred

Migrace | Edenred

Czech Republic

Edenred Card

Karty se mění, skvělé služby zůstávají

+
=

Edenred Card postupně nahrazuje samostatné karty Ticket Restaurant a Edenred Benefits

Všichni stávající klienti, kteří objednávají a dobíjejí jejich zaměstnancům karty Ticket Restaurant a/nebo Edenred Benefits, se mohou dříve či později těšit na kartu Edenred Card.

Všechny stávající karty Ticket Restaurant a Edenred Benefits jsou platné až do data expirace. Poté budou automaticky vyměněny za novou Edenred Card.

Jak probíhá přechod na Edenred Card

Informační e-mail

E-mailem vás informujeme o tom, že můžete pro vaše zaměstnance začít objednávat Edenred Card.

Objednávání a dobíjení karet

Objednávání a dobíjení karet se po přechodu na Edenred Card nijak nemění. Probíhá stejně jako u karet Ticket Restaurant nebo Edenred Benefits. Pokud objednáváte a dobíjíte karty přes online portál Edenred, v nabídce karet budete mít nově k dispozici už “jen” Edenred Card.

Postupná výměna všech karet

Edenred Card budeme vydávat jak vašim novým zaměstnancům, tak postupně také všem ostatním, jejichž kartám Ticket Restaurant a Edenred Benefits se blíží doba expirace nebo je ztratili.

Služby, na které jste zvyklí
s Edenred Card můžete i nadále

Používat online účet na portálu Edenred pro zjištění PIN nebo blokaci karty

Platit ze stravenkové peněženky ve více než 26 500 restauracích a potravinách a volnočasové benefitní peněženky ve více než 6 200 provozovnách

Využívat mobilní aplikaci TicketCard by Edenred pro zjištění zůstatku, kontrolu transakcí i vyhledání našich partnerských provozoven v okolí

Platit mobilem prostřednictvím Google Pay a Apple Pay

Nejčastější dotazy k přechodu na Edenred Card...

V čem je Edenred Card výhodnější oproti původním kartám Ticket Restaurant a Edenred Benefits?

  • Edenred Card je nejmodernější typ zaměstnaneckých benefitů, který v rámci jedné karty umožňuje využívat až 2 peněženky - stravenkovou a/nebo volnočasovou.
  • Pokud využíváte zatím pouze jeden z těchto benefitů (stravenky nebo volnočasové benefity), s Edenred Card můžete kdykoliv odměnit zaměstnance novým benefitem bez dodatečných nákladů na další karty. Stačí jednoduše dobít druhou peněženku.
  • V případě, že již nyní přispíváte zaměstnancům na stravování i volnočasové aktivity, díky spojení benefitů do jedné karty ušetříte náklady na vydávání nových i převydání expirovaných karet. Místo 2 poplatků za kartu Ticket Restaurant a Edenred Benefits zaplatíte jen 1 ze Edenred Card. Zaměstnanci navíc ocení jednoduchost a větší komfort při placení.

Musíme při přechodu na Edenred Card upravovat nebo podepisovat novou smlouvu?

Při změně z Ticket Restaurant Card a/nebo Edenred Benefits Card není třeba podepisovat novou smlouvu. Původní smlouvy, ceník a podmínky, které jsme mezi sebou uzavřeli na karty Ticket Restaurant a Edenred Benefits jsou nadále platné i pro objednávání nové Edenred Card a dobíjení příslušné peněženky.

Musíme upravovat smlouvu, pokud se rozhodneme využívat druhou peněženku a poskytnout zaměstnancům nový benefit?

Ani v tomto případě není třeba upravovat nebo podepisovat novou smlouvu na nový produkt. Rozhodnutí odměnit zaměstnance novým benefitem je zcela na vás a nemusíte nás o něm nijak informovat. Na druhou peněženku se budou vztahovat stejné podmínky jako na tu, kterou již využíváte. Stačí ji zkrátka dobít.

Kdy budu moci začít objednávat Edenred Card pro moje zaměstnance?

K převodu dochází postupně, o všem vás budeme včas informovat emailem.

Mohu Edenred Card začít objednávat dříve, než mě budete o převodu informovat?

Ano, v případě zájmu o Edenred Card kontaktujte svého obchodního zástupce Edenred nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře.

Je možné, že po nějakou dobu budou mít někteří zaměstnanci ještě “staré” karty Ticket Restaurant Card/Edenred Benefits Card a jiní už Edenred Card? Nevadí to?

Ano, ničemu to nevadí. V případě, že nebudete chtít vyměnit karty jednorázově všem zaměstnancům, někteří budou mít Ticket Restaurant/Edenred Benefits, noví zaměstnanci nebo ti, kteří kartu ztratili, budou mít již Edenred Card. Karty budou nahrazovány postupně podle jejich expirace a do té doby budou plně funkční.

Mohu vyměnit všechny karty pro své zaměstnance najednou?

Ano, výměna všech karet z původních Ticket Restaurant na Edenred Benefits je samozřejmě možná. V případě zájmu o kompletní výměnu prosím kontaktujte svého obchodního zástupce Edenred nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře.

Mění se s přechodem na Edenred Card způsob objednávání a dobíjení?

Ne, karty můžete objednávat a dobíjet tak, jak jste zvyklí. V případě, že objednáváte přes online portál Edenred, po přihlášení do vašeho účtu najdete po přechodu v nabídce karet už “jen” Edenred Card.

Jak mám postupovat při objednávání/dobíjení karet na stravování?

V objednávce vyberte "Ticket Restaurant® na kartě Edenred Card" - tato volba slouží i pro dobíjení stávajících karet Ticket Restaurant.

Jak mám postupovat při objednávání/dobíjení karet na volnočasové benefity?

V objednávce vyberte "Edenred Benefits na kartě Edenred Card" - tato volba slouží i pro dobíjení stávajících karet Edenred Benefits.

Jak to bude s fakturací?

Do doby, než budou mít všichni zaměstnanci nové Edenred Card, vám budeme po objednání i dobití zasílat vždy 2 faktury – jednu za karty Ticket Restaurant/Edenred Benefits a druhou za Edenred Card.

Můžu zůstat u stávajících karet?

Stávající karty jsou až do doby jejich expirace plně funkční a není nutné je ihned měnit. Po skončení jejich platnosti však budou nahrazeny novými Edenred Card. Samostatné karty Ticket Restaurant a Edenred Benefits již nebudeme vydávat.

Jak postupovat při výměně expirovaných karet?

Naše zákaznické centrum vás bude s předstihem kontaktovat a vyzve vás ke kontrole karet, kterým se blíží expirace. Po výběru a potvrzení karet k výměně necháme pro vybrané zaměstnance vyrobit nové Edenred Card. Při její aktivaci si pak zaměstnanci jednoduše převedou prostředky ze staré karty Ticket Restaurant/Edenred Benefits na novou Edenred Card v jejich účtu na portálu Edenred.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz?

Neváhejte se obrátit na vašeho obchodního zástupce Edenred nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře.