Výhodné benefity pro vás i vašeho zaměstnavatele | články | Edenred

Výhodné benefity pro vás i vašeho zaměstnavatele | články | Edenred

Czech Republic

Výhodné benefity pro vás i vašeho zaměstnavatele

9. 7. 2018

Zkuste si říct o benefity!
Získat ty pravé zaměstnance je dnes oříšek. Zvlášť s nastupující mladou generací mileniálů se pracovní podmínky začínají měnit a vycházet vstříc zaměstnancům. Díky tomu je dnes mnohem jednodušší a běžnější si o zaměstnanecké benefity říct přímo. A i když je nemusíte získat hned, za zkoušku nic nedáte. Třeba vaše vedení alespoň nasměrujete správným směrem.

Vyzbrojte se argumenty
Podložená fakta jsou základem pro diskuzi o zavedení benefitů. Než se tedy vydáte přednést vedení svůj návrh, projděte si statistiky, přečtěte články a sepište si důvody, proč by vám měl váš šéf vyhovět. Jednou z důležitých informací je i to, jestli je benefit, o který žádáte, daňově uznatelný nebo ne.

S daní nebo bez?
Zaměstnanecké benefity se dělí na dvě kategorie. Daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Mezi ty první spadá třeba mobilní telefon, cestovní náklady nebo pracovní oděv a zaměstnavatel si je může odečíst z daní. Do druhé kategorie patří příspěvek na dovolenou, pořízení zdravotnických prostředků nebo možnost kulturního vyžití. Podstatné je, že u benefitů z druhé kategorie musí jít o nepeněžní plnění. Nespadají tím do mzdového výměru zaměstnance a není nutné z nich platit zdravotní a sociální pojištění.

Daňově uznatelné benefity

 • Mobilní telefon, notebook a podobná zařízení, nutná pro výkon práce, určená pro služební účely;
 • Pracovní oděvy a obuv;
 • Údržba pracovních oděvů;
 • Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky;
 • Náhrady za opotřebení vlastního nářadí;
 • Stravenky (závodní stravování) do výše 55 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny;
 • Pitná voda na pracovišti;
 • Cestovní náhrady, včetně kapesného při zahraničních cestách, do limitů a po krácení dle zákoníku práce;
 • Vzdělávání, kurzy, školení, školné související s činností zaměstnavatele (zvyšování i prohlubování kvalifikace);
 • Příspěvek na cestovné MHD podle vnitřní směrnice;
 • Přechodné ubytování zaměstnanců do 3500 Kč měsíčně, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště;
 • Závodní preventivní péče
 • Pojistné na penzijní a životní pojištění do 50 000 Kč za rok dohromady pro penzijní (důchodové) připojištění a životní pojištění při splnění podmínek (zvýšení z 30 000 Kč na 50 000 Kč od r. 2017).

  Daňově neuznatelné benefity
 • Nepeněžitý příspěvek na dovolenou zaměstnance a rodinných příslušníků do 20 000 Kč za rok;
 • Rekreace ve vlastním středisku zaměstnavatele pro zaměstnance a rodinných příslušníků do 20 000 Kč za rok;
 • Možnost sportovního nebo kulturního vyžití (vstupenky, poukazy) pro zaměstnance i pro rodinné příslušníky;
 • Pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení i pro rodinné příslušníky;
 • Pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (v případě, že zdravotnické prostředky nejsou pořízeny od zdravotnického zařízení, je potřeba mít lékařský předpis) i pro rodinné příslušníky. Týká se např. dioptrických brýlí a zdravotní obuvi.
 • Příspěvky na různé formy vzdělávání rodinných příslušníků zaměstnanců;
 • Příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti, ale mimo knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy;
 • Nealko nápoje na pracovišti (kromě neochucené pitné vody, která je daňově uznatelná);
 • Bezúročné zápůjčky (dříve půjčky) až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč;
 • Závodní stravování (stravenky) – zbylých 45 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny;
 • Příspěvek na použití zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaných prostřednictvím jiných subjektů nebo použití vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. Pozor, zaměstnanec má nárok na slevu na dani (tzv. školkovné) až do výše min. mzdy.
 • Jednorázová sociální výpomoc poskytnutá nejbližším pozůstalým zaměstnance do výše 15 000 Kč;
 • Věcné nebo nepeněžité dary (poukázky) do 2000 Kč za rok při splnění podmínek dle §14 zákona 114/2002 Sb. o FKSP, tj. a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Zdroj: ŠUBRT, J. Nebojte se říci o benefity. Vydělat na nich mohou i zaměstnavatelé [online]. [30. 5. 2018]. Dostupné na: https://faei.cz/nebojte-se-rici-o-benefity-vydelat-na-nich-mohou-i-zamestnavatele/

Další články

zaměstnanec

Jak naložit s kartou, které vypršela platnost?

Velká část z nás používá Edenred Card takřka každý den. Co ale dělat, když se její platnost nachýlí ke konci? I karta, která už si své odsloužila, může být stále užitečná!

Číst více27. 6. 2024

Food | zdravý oběd | Edenred

Program FOOD | Výsledky průzkumu Barometr

Češi si myslí, že dokážou rozeznat zdravé od nezdravého jídla a že mají přehled o zásadách zdravého stravování. To však neznamená, že jim skutečně rozumí a dodržují je.

Číst více6. 6. 2024

Výhody placení s Qerko

Jak bezpečně a bez čekání platit přes Qerko

Číst více8. 3. 2023