Stravenky zůstávají i v roce 2021 nejvýhodnějším zaměstnaneckým benefitem | Edenred

Czech Republic

Peněžitý příspěvek na stravování aneb Stravenkový paušál

S ohledem k plánovaným legislativním změnám, které od nového roku zavádějí tzv. stravenkový paušál, bychom Vás rádi ujistili, že stravenky se neruší. Naše produkty a služby můžete i v následujícím roce objednávat a využívat k péči a odměňování Vašich zaměstnanců tak, jak jste zvyklí. Stravenky budou i v roce 2021 nejvýhodnějším benefitem , který využívá 1,5 milionu zaměstnanců.


Je paušál skutečně to samé jako stravenka či stravenková karta?

Výklad zákona ukázal, že daňové aspekty stravenek a stravenkového paušálu se v mnohém liší. Nejedná se o stejný typ daňové úlevy na straně zaměstnance a zaměstnavatele jako u stravenek. Naopak, právní konstrukce stravenkového paušálu je zcela opačná, díky čemuž se v mnoha případech značně liší i úspora na straně zaměstnance a zaměstnavatele.

Stravenka je na straně zaměstnance vždy a v jakékoli výši plně osvobozena od daní, sociálního a zdravotního pojištění. Jinými slovy - co poskytnete formou stravenky, dostane zaměstnanec bez jakékoliv srážky. Paušál je v roce 2021 limitován částkou 75,60 Kč, nad kterou již zaměstnanec platí daň i sociální a zdravotní pojištění.

Naopak na straně zaměstnavatele je paušál sice daňovým nákladem v neomezené výši a stravenka je daňově uznatelná pouze do výše 75,60 Kč. V souhrnu zaměstnanec + zaměstnavatel je však v případě příspěvku zaměstnavatele nad 75,60 Kč nebo u delších pracovních směn výhodnější stravenka.

Na rozdíl od „paušálu“, tedy příspěvku do mzdy, jsou stravenky/stravenkové karty:

 • Hmatatelným benefitem, který nesplyne se mzdou.
 • Účelovým příspěvkem na stravování během pracovního dne.
 • Přispívají k fyzické a duševní pohodě zaměstnanců.
 • Díky speciálním programům umožňují šetřit a získávat extra výhody.
 • 95 % zaměstnanců je se stravenkovými kartami  spokojeno.
 • Administrativa s nimi spojená je stejně snadná jako u „paušálu“.


Příklad: Stravenky vs. stravenkový paušál příklad

Denní úspora pro jednoho zaměstnance a zaměstnavatele na daních a odvodech v roce 2021

Tablulka_NH2021_600px_2.png


Kalkulačka výhodnosti stravenek vs. stravenkového paušálu

Spočítejte si, kolik ušetříte na daních a jaký příspěvek na stravování pro vás bude výhodnější. Využijte kalkulačku ověřenou daňovým poradcem Mgr. Ing. Petrem Frischem .

Kalkulačka vám pomůže spočítat daňovou úsporu a výhodnost z pohledu nákladů pro vaši společnost/organizaci, ale o tom, zda je tato forma příspěvku také nejvhodnější pro vaše zaměstnance, má vliv  řada dalších daňových aspektů  a Vaše firemní kultura.


Pro koho je tedy výhodnější nepeněžitý příspěvek na stravování (stravenka)?

U běžného typu poskytování stravenek se může zdát, že stravenkový paušál nabízí stejný benefit se stejným daňovým zvýhodněním, avšak v mnoha případech, z nichž některý je platný snad pro každou společnost či organizaci, paušál narazí na nemalou řadu komplikací, pokud:

 1. Přispíváte na stravování více než 75,60 Kč.
 2. Poskytujete příspěvek zaměstnancům na home office (z důvodu prokazování odpracovaného času – v případě stravenek nutno prokázat 3 hodiny, v případě paušálu celou směnu).
 3. Vaši zaměstnanci pracují i na delší směny (více než 11h) , nebo naopak směnu nedokončí. U dlouhé směny lze přiznat pouze 1x paušál, avšak 2x stravenku.
 4. Máte obavy z možné kontroly ze strany FÚ, které jsou instruovány, aby kontrolovaly zda nedochází k nahrazování mzdy stravenkovým paušálem.
 5. Poskytujete stravné i zaměstnancům na DPP, DPČ nebo bývalým zaměstnancům (ve veřejné sféře to má další specifika).
 6. Máte jako státní organizace již vlastní kantýnu.
 7. Poskytujete příspěvek na stravné dopředu.
 8. Je Vaše společnost/organizace ve ztrátě.
 9. Máte část zaměstnanců v exekučním řízení – i když paušál nepodléhá srážkám ze mzdy dle § 299 občanského soudního řádu , není toto řešeno žádnou prováděcí vyhláškou. Paušál tak nelze exekuovat srážkou ze mzdy, ale nelze ho odlišit od příjmu zaměstnance na jeho bankovním účtu.
 10. Chcete podporovat správné a vyvážené stravování zaměstnanců , tedy jejich zdraví, výkonnost a spokojenost.
 11. Se obáváte, že případných cca 1 500 Kč ztratí svoji motivační funkci ke zdravému stravování a časem splyne se mzdou (přestane být „benefitem“).


Naši obchodní zástupci a zákaznické centrum na klient-cz@edenred.com nebo 234 662 340 je připraveno zodpovědět jakékoliv Vaše další dotazy. Jsme tu pro Vás, abychom Vám i nadále pomáhali pečovat o to nejcennější, co máte.


Výhody stravenkovych karet:

 • Péče o fyzické zdraví a duševní pohodu zaměstnanců
 • Stravenka = čistý příjem pro zaměstnance, třeba až 4 000 Kč měsíčně.
 • 2 x stravné při delší směně
 • Hmatatelný benefit který nesplývá se mzdou, zdravé stravování pak ovlivňuje produktivitu.
 • Cashback v restauracích 5 až 10 Kč = 90 až 200 Kč + další nabídky v nové aplikaci již od února!
 • Není možné exekuovat
 • Riziko doměření max 19% v případě pochybení v přiznání stravného.
 • Administrativa s kartami významně nižší než s papírovými stravenkami

Paušál :

 • Peníze na cokoli (např. na artikly, u nichž stát současně zvedá spotřební daň).
 • Paušál = maximální příspěvek 1 512 Kč měsíčně vystačí tak na 2 týdny obědů.
 • Maximálně 1x paušál i při 11 a více hodinové směně
 • Peníze co splynou s rodinným rozpočtem zaměstnance a za 3 měsíce přestávají být motivací
 • Peníze na cokoli bez dalších výhod.
 • Peníze na bankovním účtu před exekutorem nechráněné.
 • Riziko doměření až 59,8 % v případě pochybení ( home office , dovolená atp ). Kontroly nahrazování mzdy paušálem.
 • Administrativa s paušálem nezmizí: měření odpracované doby, výpočet nároků, výplata


Výhodnější nepeněžitý příspěvek

Pro koho je tedy výhodnější nepeněžitý příspěvek na stravování

 1. Pokud je příspěvek zaměstnavatele vyšší, než je daňový limit 75 60 Kč směna v roce 2021
 2. Pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek zaměstnancům v home office režimu bezpečnější z pohledu kontrol
 3. Pokud je zaměstnavatel ve ztrátě
 4. Ve veřejné sféře specifické Pokud má zaměstnavatel zaměstnance na HPP i na DPP, DPČ nebo bývalé zaměstnance
 5. Ve veřejné sféře specifické Má li státní organizace již vlastní kantýnu
 6. Zaměstnavatel podporuje správné a vyvážené stravování zaměstnanců, tedy jejich zdraví, výkonnost a spokojenost
 7. Zaměstnavatel má část zaměstnanců v exekučním řízení i když paušál nepodléhá srážkám ze mzdy dle § 299 občanského soudního řádu není toto řešeno žádnou prováděcí vyhláškou Paušál tak nelze exekuovat srážkou ze mzdy, ale nelze ho odlišit od příjmu zaměstnance na jeho bankovním účtu
 8. Pro zaměstnavatele, kteří stravné přiznávají „ dopředu“(nikoli zpětně)
 9. Pokud mají moji zaměstnanci delší směny 11 hodin)


Možnost přispívat zaměstnancům na stravování i peněžním příspěvkem byla během legislativního procesu opakovaně označována za jednoduchou co do zavedení, administrativně nenáročnou a rovnocennou dosavadním stravenkám nebo příspěvku na závodní stravování. Již v prvním měsíci fungování takzvaného paušálu se ale ukázala řada komplikací. V rozboru níže předpokládám zaměstnance, který nedosahuje výše příjmu pro tzv. strop na pojistné na sociální zabezpečení, a zaměstnavatele, který dosahuje daňového zisku. Zároveň se zabývám pouze soukromou sférou, protože omezení pro možnost poskytovat paušál jsou ve veřejné sféře mnohem striktnější a řídí se nejen daňovými zákony, ale i dalšími předpisy, jako jsou zákony o rozpočtových pravidlech nebo vyhláška o FKSP.

Opačný způsob nastavení stravenek a paušálu Pro porovnání rozdílů při zavádění stravovacího paušálu jsem zvolil jednu z nejčastějších forem dosavadního nepeněžitého příspěvku, kterým je stravenka. Závěry zde pro ni uvedené ale platí i pro jiné formy nepeněžitého příspěvku, jako je podpora závodních kantýn nebo dovoz jídla na pracoviště z oblíbené restaurace.

V první řadě je nutné upozornit na to, že daňově jsou paušál i stravenka nastaveny zcela opačně. Omezení pro daňově výhodné poskytnutí stravenek nalezneme výhradně v ustanoveních o daňové uznatelnosti, konkrétně tedy v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů, zatímco omezení pro daňově výhodné poskytnutí paušálu nalezneme sice také marginálně v tomtéž ustanovení, především pak ale v ustanoveních o osvobození na straně zaměstnance, v § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů.


Nárok na stravenkový paušál

To je důležité i proto, že platí pravidlo, že příjem, který je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob (tj. na straně zaměstnance), je zároveň osvobozený od povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jak za zaměstnavatele, tak za jeho zaměstnance. A naopak. V obou případech platí, že základní podmínka, tj. podmínka fi nančního limitu, pro daňově výhodné poskytování příspěvku na stravování je u standardní pracovní směny nastavena „do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“. Pro rok 2021 je tento limit v korunovém vyjádření roven částce 75,60 Kč.


Stravenkový paušál v praxi

Opačný způsob daňového nastavení ovšem vede k tomu, jak bude rozebráno dále, že v případě, že tento limit bude překročen nebo nebudou dodrženy jiné podmínky, bude příspěvek na stravenku sice daňově neuznatelný pro zaměstnavatele (implicitní náklad 19 % na dani z příjmů právnických osob), ale osvobozený pro zaměstnance od daní i pojistného (implicitní úspora 26 %) a pro zaměstnavatele od pojistného (implicitní úspora 33,8 %). A u paušálu to bude přesně naopak. I při nedodržení (většiny) podmínek bude paušál stále daňově uznatelný (implicitní úspora 19 %), ale zdaněný u zaměstnance a zpojistněný (implicitní souhrnný náklad 59,8 %).


První dílčí závěr tedy je, že v případě, že zaměstnavatel poskytuje nadlimitní příspěvek (více než 75,60 Kč) nebo nesplní některou z podmínek, je daňově výhodnější poskytnout stravenku nebo jinou formu nepeněžitého příspěvku.


Daňová uznatelnost příspěvku na stravenku a paušálu

Komplikovanější podmínky jsou uvedeny v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů, které upravuje, za jakých podmínek si může zaměstnavatel daňově uznat příspěvek na stravenku nebo paušál, který je v zákoně označován jako peněžitý příspěvek na stravování.

Pro obě varianty, jak nepeněžitou (typicky stravenky), tak peněžitou (paušál) platí pro dosažení daňové uznatelnosti následující podmínky:

a) přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny (jedna směna podle zákoníku práce) trvala aspoň 3 hodiny;

b) pokud délka směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, bude delší než 11 hodin, lze daňově uznat další, tj. druhý příspěvek;

c) příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle Zákoníku práce.


Stravenkový paušál zákon

Pro nepeněžitý příspěvek (stravenku) dále platí podmínka, že zaměstnavatel může s daňovým odečtem poskytnout příspěvek pouze tehdy, pokud výše jeho příspěvku nečiní více než 55 % ceny jednoho jídla (tj. nominální hodnoty stravenky) a nejvýše do částky 75,60 Kč, resp. do dvojnásobku této částky při směně delší než 11 hodin.

Pro peněžitý příspěvek toto omezení neplatí a zaměstnavatel tak může s daňovým odečtem poskytnout i příspěvek vyšší, pokud ovšem splní podmínky uvedené pod body a) a c) výše. Je otázkou, zda musí i u paušálu splnit podmínku uvedenou pod bodem b) výše. Z důvodové zprávy vyplývá, že toto úmyslem zákonodárce nebylo, ale formulace zákonného ustanovení umožňuje i výklad, že tato podmínka může být správcem daně vyžadována.


Druhý dílčí závěr tudíž je, že zatímco u nepeněžitých příspěvků (stravenek) je omezení daňové uznatelnosti nastaveno poměrně dobře a nečiní v praxi výkladové problémy, u nadlimitních peněžních příspěvků bych doporučoval postupovat s velkou mírou opatrnosti a nespoléhat se na mediální vyjádření, že paušál je daňově uznatelný vždy a bez jakéhokoli omezení.


Osvobození příspěvku na stravenku a paušálu na straně zaměstnance

Druhou stranou téže mince je u zaměstnaneckých benefi - tů vždy otázka osvobození na straně zaměstnance. V případě peněžitého i nepeněžitého příspěvku na stravování jsou podmínky pro daňové osvobození upraveny v § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Pro poskytnutí paušálu platí pro dosažení osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnance následující podmínky:

a) paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování;

b) paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu podle zákoníku práce;

c) paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, tj. nejvýše v hodnotě 75,60 Kč.


Tyto podmínky ovšem v praxi představují značné komplikace při zavádění paušálu. Podmínka uvedená výše pod bodem a) byla v průběhu legislativního procesu často komunikována předkladatelem tak, že zákon sice používá termín „na stravování“, ale to, zda byl nebo nebyl příspěvek na stravování skutečně použit, nebude ze strany fi nančních úřadů kontrolováno, protože je zřejmé, že výdaje osoby na stravování tuto částku běžně překračují.

Dokud tedy některý z fi nančních úřadů nebude příliš formalisticky vykládat zákon a nebude prokázání této podmínky vyžadovat, spolehněme se na to, že prokazování využití paušálu na stravování nebude požadováno.


Kontroly ze strany FÚ

Podmínka uvedená výše pod písmenem b) ovšem vede k závěru, že v případě, že by byl paušál poskytnut osobě s příjmy ze závislé činnosti (obecně nazývané v ZDP jako „zaměstnanec“),

která nemá stanovenu směnu podle zákoníku práce, nebude paušál osvobozený! To se bude typicky vztahovat na jednatele, členy orgánů společností, společníky, bývalé zaměstnance apod. Zřejmě nebude podmínka směny splněna ani u zaměstnanců na dohodách, ale může postihnout i zaměstnance s fl exibilním pracovním režimem, kratšími úvazky, zaměstnance na tzv. homeoffice nebo zaměstnance, kteří si stanovenou směnu zkrátí tím, že poslední dvě hodiny odejdou k lékaři…

A v neposlední řadě podmínka uvedená pod písmenem c) výše znamená, že pokud by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci paušál vyšší, než je 75,60 Kč za směnu, pak by částka přesahující tento limit podléhala dani z příjmů fyzických osob bez ohledu na to, zda byla odpracována směna o osmi nebo dvanácti hodinách.

U stravenek je to ale opět jinak. V jejich případě postačí pro osvobození od daně splnit pouze to, že jde o nepeněžitou formu. Zákon totiž jako podmínku pro osvobození stanoví pouze to, aby stravování bylo poskytováno jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Ani slovo o jakémkoli limitu nebo jiném omezení.


Zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Příspěvek na stravování formou stravenky tak lze na rozdíl od paušálu poskytovat v jakékoli výši nad 75,60 Kč a bez podmínky odpracovaných hodin, směny nebo i vedle poskytnutí cestovních náhrad. Sice se v některých případech obětuje daňová uznatelnost, což ale nemusí trápit třeba neziskové organizace nebo zaměstnavatele s daňovou ztrátou, ale poskytovat stravenku lze osvobozeně i jednatelům, členům orgánů společností, společníkům, bývalým zaměstnancům, dohodářům, zaměstnancům s fl exibilním pracovním režimem, kratšími úvazky, zaměstnancům na tzv. home offi ce nebo zaměstnancům, kteří si směnu zkrátí návštěvou lékaře…

Čtvrtý dílčí závěr tudíž zní, že pokud chce zaměstnavatel poskytovat jednotnou podporu stravování všem svým pracovníkům, bez ohledu na právní režim vztahu nebo rozsah výkonu práce, je vhodnější zvolit nepeněžitý příspěvek (stravenku), která na rozdíl od paušálu zajistí osvobození od daně z příjmů ve všech případech.

Je samozřejmě možné poskytovat paušál pouze těm pracovníkům, kteří splňují podmínky pro osvobození, a stravenku ostatním. Z čistě daňového pohledu, vedoucí oddělení lidských zdrojů prominou, je možná i varianta poskytovat paušál jen za některé dny, třeba sudé, a stravenku za jiné…


Osvobození příspěvku na stravenku a paušálu od pojistného

Osvobození od povinnosti platit pojistné je ve srovnání s daňovým osvobozením již poměrně jednoduché. Pojistné totiž sleduje daňový osud poskytnutého benefi tu, a tudíž platí, že pokud je příspěvek na stravování, ať již v peněžité nebo nepeněžité podobě, osvobozen od daně z příjmů na straně zaměstnance, je zároveň osvobozený i od pojistného. A to jak pro zaměstnance, který tak šetří 11 %, tak pro zaměstnavatele, který šetří 33,8 %.

Pátý dílčí závěr tudíž zní, že z pohledu odvodů pojistného platí vše tak, jak bylo řečeno ve čtvrtém dílčím závěru u osvobození od daně na straně zaměstnance. Stravenka tak bude v mnoha situacích stále výhodnější než paušál.


Závěrem

Příspěvek na stravování v nepeněžité podobě (stravenky, kantýny apod.) na straně jedné a peněžitý příspěvek (paušál) na straně druhé nejsou daňově shodné varianty podpory stravování.


Bývalí zaměstnanci

Každá z forem má svoje výhody a pro každou firmu se může hodit něco jiného. Hlavní rozdíl je v tom, že z pohledu daní jsou obě základní formy, tj. peněžitá a nepeněžitá, nastaveny přesně opačně. Zatímco peněžitý paušál je osvobozený jen do limitu, stravenka, jako nejznámější představitelka nepeněžitých forem, je osvobozena bez konkrétního limitu.


Linky:

https://www.podnikatel.cz/clanky/stravenkovy-pausal-v-praktickych-otazkach-a-odpovedich/

https://zpravy.aktualne.cz/finance/stravenkovy-pausal/r~8041c9426f7111eb9cafac1f6b220ee8/

https://www.novinky.cz/finance/clanek/nadpolovicni-vetsina-firem-o-stravenkovem-pausalu-neuvazuje-40351448

https://www.epravo.cz/top/clanky/stravenkovy-pausal-vitana-novinka-roku-2021-112555.html

https://www.podnikatel.cz/clanky/penezity-prispevek-na-stravovani-stravenkovy-pausal-v-praxi/

Stravenky jsou lety prověřeným benefitem, který prokazatelně šetří náklady.

Spočítejte si, kolik stravenky ušetří vaší firmě i vašim zaměstnancům.

Denní příspěvek na stravné

arrow_back
arrow_forward

Podíl příspěvku zaměstnavetele

Navyšte příspěvek na stravování a
ušetřete na odvodech.

Počet zaměstnanců

arrow_back
arrow_forward

Oproti mzdě je stravenka výhodnější o

217,863 Kč

Oproti stravenkovému paušálu je stravenka výhodnější o

30,622 Kč

Pojďme se domluvit.

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám s nezávaznou nabídkou.