Výjimky pro Edenred Benefits | Edenred

Výjimky pro Edenred Benefits | Edenred

Czech Republic

ČEDOK - cestovní kancelář

CK Čedok akceptuje:

Papírové poukázky: Edenred Multi, Edenred Holiday, Edenred Sport&Kultura a Edenred Compliments
Karta: Edenred Benefits Card a Edenred Card s volnočasovou peněženkou Edenred Benefits
E-Ticket:

Poukázky a kartu je možné akceptovat za těchto podmínek:

 • Uplatnění poukázek a karty lze provádět pouze u přímých prodejů (kmenové pobočky Čedok, on-line prodeje, call centrum). Nelze tedy tento typ platby akceptovat u provizních prodejců, a to ani u Čedok Partnerů.
 • Akceptace poukázek a karty je možná pouze u zájezdů pořádaných CK Čedok, a to s tímto omezením: Je možné přijmout na jednu Smlouvu částku až do výše 20 tis. Kč a maximálně tato částka může představovat 50 % hodnoty Smlouvy. Platí jak pro zahraniční, tak tuzemské zájezdy. Vztahuje se i na LM nabídku. Poskytnuté slevy nejsou kráceny.
 • Zákazník by měl platbu v poukázkách a kartou hlásit předem, nejpozději při platbě zálohy.
 • Platby poukázkami a kartou nelze kombinovat s úhradou přes benefitní programy jiných společností.
 • Nelze využít na doplňkové služby (letenky, vstupenky, jízdenky apod.) a ani na nákup DP Čedoku.
 • Platby v poukázkách a kartou nejsou směnitelné za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu ze strany zákazníka. Za předešlou platbu v poukázkách nebo kartou by si zákazník měl hodnotu té platby vyčerpat na jiném – náhradním zájezdu (je možné i v delším časovém horizontu).

CK Brenna

Podmínky pro platbu zájezdu poukázkami Edenred:

 • Poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč/osoba (katalogová nabídka, speciální nabídka prodloužení slev i nabídka last minute), maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu.
 • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (hotovost nevracíme).
 • Poukázky je možné uplatnit pouze do data, které je na nich vyznačeno.
 • Poukázky nelze směňovat za hotovost, a to ani v případě, že dojde ke stornu pobytu nebo zájezdu; v takovém případě bude zaplacená částka, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na pobyt či zájezd v jiném termínu na základě volby uživatele poukázek při dodržení zákonných podmínek; nebude-li uživatel poukázky souhlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném termínu, propadá tato částka ve prospěch pořádající cestovní kanceláře.
 • V případě vytištění doplňujících informací na poukázce (např. omezení, že je může použít jen konkrétní zákazník) je třeba je respektovat.
 • Platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
 • Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).
 • Jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku - rozdílu mezi základní cenou zájezdu a platbou v poukázkách; lze tedy poskytnout veškeré slevy uvedené v katalogu (za včasný nákup, klientské slevy, atd.).

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

Za poukázky firmy Edenred CZ s.r.o. si mohou klienti zakoupit vstupenky na akce pořádané Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. dle následujícího rozpisu:

 • Sezónní provoz botanické zahrady a rozária – Bezručovy sady
 • Sezónní provoz ve sklenících – Smetanovy sady

CK KLÍČ

Cestovní agentura přijímá poukázky do výše 50% na jednu cestovní smlouvu.

Maximální částka na úhradu zájezdu prostřednictvím poukázek je 10 000 Kč na jednu cestovní smlouvu.U zájezdů typu „last minute“ je maximální částka, kterou lze uhradit poukázkami, 5 000 Kč na jednu cestovní smlouvu.

V případě storna služeb bude zákazníkovi, který uhradil část zájezdu poukázkami, vrácena uhrazená částka snížená o storno poplatky dle storno podmínek CA Klíč, s.r.o., a dále snížená o 10% z částky, která byla uhrazena poukázkami.

Poukázky je možné použít pouze na úhradu doplatku zájezdu, nikoliv zálohy, pokud je doba od objednání do konání zájezdu delší než 45 dní. Je-li tato doba kratší, musí být zájezd uhrazen v plné výši jak poukázkami, tak penězi.

Sunrise

U nás můžete zaplatit zájezd poukázkami Edenred Holiday a Edenred Multi

Podmínky přijímání poukázek:

Všeobecné smluvní podmínky proplácení poukázek Edenred v cestovních kancelářích a cestovních agenturách

 • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • u zájezdů last minute lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 25% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • u zájezdů first minute nebo čerpání akce dítě zdarma, senior atd. lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 35% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě
 • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek
 • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
 • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách
 • poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu
 • cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stornu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyt
 • při platbě poukázkou nelze čerpat slevy poskytované cestovní agenturou Sunrise jako je karta stálého klienta, využívat dárkových akcí, slevových kupónu apod.

Student Agency

Poukázkami Edenred Multi a Edenred Holiday lze hradit:

 • jazykové pobyty
 • eurovíkendy
 • dovolenou

Poukázkami Edenred Compliments lze hradit:

 • jazykové pobyty
 • eurovíkendy
 • dovolenou
 • letenky

Poukázkami Edenred Benefits Academica lze hradit pouze jazykové pobyty.

Prostřednictvím benefitů společnosti Edenred je možné u partnera STUDENT AGENCY využít příspěvku až do výše 12.000,-Kč na jednu cestovní smlouvu. Při platbě uvedenými benefity vám nebude účtován manipulační poplatek.

Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (na poukázky se nevrací). Zákazník musí platbu poukázkami hlásit předem, nejpozději při rezervaci služby. Poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu, pobytu nebo letenky. V tomto případě vám bude část hrazená poukázkami vrácena zpět dárkovým certifikátem STUDENT AGENCY stejné hodnoty.

Thermal

Poukázkami Edenred Holiday lze hradit:

 • hotelové ubytování se snídaní, polopenzí, plnou penzí – sleva 5 % z pultového prodeje
 • Balíček 3 dny aktivního odpočinku – sleva 5 % z ceny balíčku
 • Balíček 5 dnů Wellness – sleva 5 % z ceny balíčku

Další podmínky:

 • Platbu poukázkami Edenred Holiday nelze využít na již zvýhodněné pobyty či speciální akce.
 • Platbu poukázkami Edenred Holiday prosíme oznamte při rezervaci pobytu.

Azzurro

Akceptujeme poukázky Edenred Holiday a Edenred Multi

Poukázky mohou být uplatněny do výše 12 000 Kč, maximálně však do hodnoty 50 % z celkové sumy na jednu cestovní smlouvu (u last minute zájezdů do výše 5 000 Kč),

 • vždy pouze ze základní ceny z ubytování (nikoliv z jakýchkoliv dalších příplatků nebo poplatků);
 • poukázky musí být vyčerpány v plné hodnotě a pouze do data, jež je na nich uvedeno;
 • nelze směňovat za hotovost, tj. vracet hotové peníze;
 • „sleva za včasné objednání“ a „celoroční sleva pro věrné zákazníky“ se počítají až z částky zbylé po odečtení poukázek;
 • poukázky nelze uplatnit u skupinových pobytů a zájezdů.

Kudrna - cesty prostorem i časem

Podmínky přijímání poukázek Edenred Multi a Edenred Holiday při nákupu zájezdů u CK Kudrna:

 • Poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zahraničních zájezdů.
 • U zájezdů do 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 50 % ze základní ceny. U zájezdů nad 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 30 % ze základní ceny.
 • Poukázkami nelze uhradit zálohu ani letenky.
 • Poukázky musí být doručeny bez zjevných zásahů či vad, bez podpisu a razítka. V případě již znehodnocené poukázky jiným subjektem, nebude poukázka přijata.
 • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a do doby jejich platnosti.
 • Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací.
 • Při stornu zájezdu ze strany klienta se budou stornopoplatky (viz tabulka) odečítat nejprve z peněz uhrazených v hotovosti nebo bankovním převodem, následně z částky uhrazené poukázkami. Zbylou částku si klienti mohou vybrat v poukázkách nebo převést na jiný zájezd daného roku, případně do roku následujícího. Při nevyužití částky do stanoveného termínu, propadá zbylá částka ve prospěch CK Kudrna.

Stornopoplatky u CK Kudrna při zrušení zájezdu:

 • Více jak 60 dní před odjezdem - 150 Kč
 • 60 - 41 dnů před odjezdem - 20% z ceny zájezdu
 • 40 - 21 dnů před odjezdem - 40% z ceny zájezdu
 • 20 - 8 dnů před odjezdem - 61% z ceny zájezdu
 • 7 - 2 dnů před odjezdem - 82% z ceny zájezdu
 • 1 - 0 dnů před odjezdem - 100% z ceny zájezdu

NaCesty.cz

Podmínky přijímání poukázek Edenred Multi a Edenred Holiday při nákupu zájezdů nebo ubytování:

Pro zakoupení zájezdu nebo ubytování je nejprve třeba uhradit potřebnou částkou některým z běžných způsobů platby. Pouze na základě přijatých prostředků můžeme u pořádající cestovní kanceláře zájezd závazně zaknihovat.

Poté můžete na část ceny zájezdu nebo ubytování uplatnit některý výše zmíněný typ poukázek (do maximální hodnoty 50% z celkové ceny, nejvýše však 12 000 Kč, nabídka se nevztahuje na samotné letenky).

Poukázky zašlete poštou doporučeně ve formě cenného psaní na naši adresu (popř. je osobně doručte k nám na pobočku). Jakmile k nám budou doručeny, proplatíme je na vámi poskytnuté číslo bankovního účtu. Vyhrazujeme si právo příjem poukázek odmítnout.

Invia

Invia.cz všechny platby platebí kartou spoplatňuje 1% z částky hrazených kartou. Tento poplatek se týká i platby Edenred Benefits karty, nevztahuje se ale na platbu poukázkami. O této skutečnosti jsou klienti CK informování na stránce: http://www.invia.cz/o-invia/moznosti-platby/ a stejně tak v obchodních podmínkách společnosti Invia http://www.invia.cz/obchodni-podminky/.

Konkrétně se jedná o bod VOP: 3.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Invia. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Invia a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

Blue Style Travel Agency

Platby poukázkami Edenred Benefits akceptuje CK Blue Style pouze za prodané zájezdy na kmenových pobočkách či přes www.blue-style.cz.

Maximální výše platby pomocí Edenred Benefits je 20 000 Kč.

Při uplatnění poukázek Edenred Benefits nelze další úhrady kombinovat s jinými benefitními programy.

Der Touristik CZ a.s. (CK FISCHER, EXIM TOURS)

Benefity lze uplatnit pouze na zájezdy pořádané DER Touristik CZ (EXIM tours, CK Fischer, Nev-Dama, E-travel). Uplatnění benefitů klient nahlásí před sepsáním smlouvy o zájezdu. Prodejce tuto skutečnost uvede do poznámky „bez nároku.“

Lze

 • uplatnit do hodnoty 50 % z celkové ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč za daný zájezd (SOZ)
 • kombinovat s dárkovými poukazy
 • kombinovat s reklamačními poukazy
 • kombinovat s ceninami
 • uplatnit na charterové letence i na samostatném ubytování

Nelze

 • kombinovat s firemními slevami
 • kombinovat s bonus body zákaznických karet
 • využít na nákup letenky na pravidelné lince
 • využít na smlouvu na vyžádání jako prvotní záloha

Ze strany klienta lze benefity využít na storno poplatky (pokud byl benefit ve vyšší částce bude tento přeplatek vrácen zpět na Benefity), nelze vyplatit v hotovosti.
V případě storna zájezdu ze strany CK budou připsané body vráceny na Benefity, pokud to je možné, nelze vyplatit v hotovosti.