Výjimky pro Edenred Benefits | Edenred

Výjimky pro Edenred Benefits | Edenred

Czech Republic

ČEDOK - cestovní kancelář

CK Čedok akceptuje:

Papírové poukázky: Edenred Multi, Edenred Holiday, Edenred Sport&Kultura a Edenred Compliments
Karta: Edenred Benefits Card a Edenred Card s volnočasovou peněženkou Edenred Benefits
E-Ticket:

Poukázky a kartu je možné akceptovat za těchto podmínek:

 • Uplatnění poukázek a karty lze provádět pouze u přímých prodejů (kmenové pobočky Čedok, on-line prodeje, call centrum). Nelze tedy tento typ platby akceptovat u provizních prodejců, a to ani u Čedok Partnerů.
 • Akceptace poukázek a karty je možná pouze u zájezdů pořádaných CK Čedok, a to s tímto omezením: Je možné přijmout na jednu Smlouvu částku až do výše 20 tis. Kč a maximálně tato částka může představovat 50 % hodnoty Smlouvy. Platí jak pro zahraniční, tak tuzemské zájezdy. Vztahuje se i na LM nabídku. Poskytnuté slevy nejsou kráceny.
 • Zákazník by měl platbu v poukázkách a kartou hlásit předem, nejpozději při platbě zálohy.
 • Platby poukázkami a kartou nelze kombinovat s úhradou přes benefitní programy jiných společností.
 • Nelze využít na doplňkové služby (letenky, vstupenky, jízdenky apod.) a ani na nákup DP Čedoku.
 • Platby v poukázkách a kartou nejsou směnitelné za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu ze strany zákazníka. Za předešlou platbu v poukázkách nebo kartou by si zákazník měl hodnotu té platby vyčerpat na jiném – náhradním zájezdu (je možné i v delším časovém horizontu).

CK Brenna

Podmínky pro platbu zájezdu poukázkami Edenred:

 • Poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč/osoba (katalogová nabídka, speciální nabídka prodloužení slev i nabídka last minute), maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu.
 • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (hotovost nevracíme).
 • Poukázky je možné uplatnit pouze do data, které je na nich vyznačeno.
 • Poukázky nelze směňovat za hotovost, a to ani v případě, že dojde ke stornu pobytu nebo zájezdu; v takovém případě bude zaplacená částka, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na pobyt či zájezd v jiném termínu na základě volby uživatele poukázek při dodržení zákonných podmínek; nebude-li uživatel poukázky souhlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném termínu, propadá tato částka ve prospěch pořádající cestovní kanceláře.
 • V případě vytištění doplňujících informací na poukázce (např. omezení, že je může použít jen konkrétní zákazník) je třeba je respektovat.
 • Platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
 • Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).
 • Jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku - rozdílu mezi základní cenou zájezdu a platbou v poukázkách; lze tedy poskytnout veškeré slevy uvedené v katalogu (za včasný nákup, klientské slevy, atd.).

EXIM Tours

Benefity lze uplatnit pouze na zájezdy pořádané EXIM Tours a objednané na značkových prodejnách EXIM Tours a.s. Nelze jej objednat u jiných cestovních agentur.

Uplatnění benefitů klient nahlásí před sepsáním smlouvy o zájezdu.

Prodejce tuto skutečnost uvede do poznámky „bez nároku.“ V případě využití benefitů v kombinaci s katalogovou slevou se nejdříve od ceny zájezdu odečtou benefity a až poté se vypočítává sleva. Tzn. sleva bude vypočtena z hotových peněz.

Další informace:

 • Benefity lze využít na celkovou cenu zájezdu z katalogové nabídky i z last minute nabídky. Lze uplatnit i na zájezdy z katalogů Lyžování a Evropa autem. Do last minute nabídky patří i super last minute a ultra last minute.
 • Lze využít i na nabídku Fly and Sleep
 • Lze kombinovat s oranžovými dárkovými poukazy
 • Lze kombinovat s reklamačními poukazy
 • Lze kombinovat s bonus body z karty stálého zákazníka
 • Lze využít essox s navýšením
 • Lze kombinovat s dítětem zdarma

Nelze:

 • kombinovat s firemními slevami nebo jinými slevami, které nejsou uvedeny v katalogu CK Exim Tours a.s.
 • kombinovat s poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner, Edenred
 • využít na nákup letenky na pravidelné lince
 • využít na smlouvu na vyžádání a na čekačku
 • uplatnit na provizní prodej (Atis, ITS Billa...)

V případě storna zájezdu ze strany klienta lze benefity využít na storno poplatky (pokud byl benefit ve vyšší částce bude tento přeplatek vrácen zpět na Benefity), nelze vyplatit v hotovosti.

V případě storna zájezdu ze strany CK Exim Tours budou připsané body vráceny na Benefity, nelze vyplatit v hotovosti.

FISCHER

V případě, že si kupující vybere služby v menší hodnotě než je nominální cena poukázky předložené na zaplacení kupní ceny služeb, CKF není povinna kupujícímu vrátit hotovost ve výši nevyčerpané ceny poukázek.

V případě, že kupující následně zruší zakoupený nebo rezervovaný zájezd na jehož úhradu použil poukázky, CKF vrátí kupujícímu zaplacenou cenu sníženou o provizi ve výši 10 % z hodnoty poukázek použitých při úhradě zájezdu.

Podmínky výše čerpání na jednotlivé produkty:

 • Produkty z produktové řady  CK Fischer: maximální výše 50% ceny zájezdu/20tis Kč
 • Produkty s označením Nev Dama : max. 50% ceny zájezdu/15tis Kč
 • Produkty cestovní agentury eTravel: maximální výše 50% ceny zájezdu/20tis Kč

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

Za poukázky firmy Edenred CZ s.r.o. si mohou klienti zakoupit vstupenky na akce pořádané Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. dle následujícího rozpisu:

 • Sezónní provoz botanické zahrady a rozária – Bezručovy sady
 • Sezónní provoz ve sklenících – Smetanovy sady

CK KLÍČ

Cestovní agentura přijímá poukázky do výše 50% na jednu cestovní smlouvu.

Maximální částka na úhradu zájezdu prostřednictvím poukázek je 10 000 Kč na jednu cestovní smlouvu.U zájezdů typu „last minute“ je maximální částka, kterou lze uhradit poukázkami, 5 000 Kč na jednu cestovní smlouvu.

V případě storna služeb bude zákazníkovi, který uhradil část zájezdu poukázkami, vrácena uhrazená částka snížená o storno poplatky dle storno podmínek CA Klíč, s.r.o., a dále snížená o 10% z částky, která byla uhrazena poukázkami.

Poukázky je možné použít pouze na úhradu doplatku zájezdu, nikoliv zálohy, pokud je doba od objednání do konání zájezdu delší než 45 dní. Je-li tato doba kratší, musí být zájezd uhrazen v plné výši jak poukázkami, tak penězi.

Sunrise

U nás můžete zaplatit zájezd poukázkami Edenred Holiday a Edenred Multi

Podmínky přijímání poukázek:

Všeobecné smluvní podmínky proplácení poukázek Edenred v cestovních kancelářích a cestovních agenturách

 • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • u zájezdů last minute lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 25% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • u zájezdů first minute nebo čerpání akce dítě zdarma, senior atd. lze hradit zájezd poukázkami do výše max. 35% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
 • poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě
 • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek
 • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
 • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách
 • poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu
 • cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stornu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyt
 • při platbě poukázkou nelze čerpat slevy poskytované cestovní agenturou Sunrise jako je karta stálého klienta, využívat dárkových akcí, slevových kupónu apod.

Student Agency

Poukázkami Edenred Multi a Edenred Holiday lze hradit:

 • jazykové pobyty
 • eurovíkendy
 • dovolenou

Poukázkami Edenred Compliments lze hradit:

 • jazykové pobyty
 • eurovíkendy
 • dovolenou
 • letenky

Poukázkami Edenred Benefits Academica lze hradit pouze jazykové pobyty.

Prostřednictvím benefitů společnosti Edenred je možné u partnera STUDENT AGENCY využít příspěvku až do výše 12.000,-Kč na jednu cestovní smlouvu. Při platbě uvedenými benefity vám nebude účtován manipulační poplatek.

Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (na poukázky se nevrací). Zákazník musí platbu poukázkami hlásit předem, nejpozději při rezervaci služby. Poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu, pobytu nebo letenky. V tomto případě vám bude část hrazená poukázkami vrácena zpět dárkovým certifikátem STUDENT AGENCY stejné hodnoty.

Thermal

Poukázkami Edenred Holiday lze hradit:

 • hotelové ubytování se snídaní, polopenzí, plnou penzí – sleva 5 % z pultového prodeje
 • Balíček 3 dny aktivního odpočinku – sleva 5 % z ceny balíčku
 • Balíček 5 dnů Wellness – sleva 5 % z ceny balíčku

Další podmínky:

 • Platbu poukázkami Edenred Holiday nelze využít na již zvýhodněné pobyty či speciální akce.
 • Platbu poukázkami Edenred Holiday prosíme oznamte při rezervaci pobytu.

Azzurro

Akceptujeme poukázky Edenred Holiday a Edenred Multi

Poukázky mohou být uplatněny do výše 12 000 Kč, maximálně však do hodnoty 50 % z celkové sumy na jednu cestovní smlouvu (u last minute zájezdů do výše 5 000 Kč),

 • vždy pouze ze základní ceny z ubytování (nikoliv z jakýchkoliv dalších příplatků nebo poplatků);
 • poukázky musí být vyčerpány v plné hodnotě a pouze do data, jež je na nich uvedeno;
 • nelze směňovat za hotovost, tj. vracet hotové peníze;
 • „sleva za včasné objednání“ a „celoroční sleva pro věrné zákazníky“ se počítají až z částky zbylé po odečtení poukázek;
 • poukázky nelze uplatnit u skupinových pobytů a zájezdů.

Kudrna - cesty prostorem i časem

Podmínky přijímání poukázek Edenred Multi a Edenred Holiday při nákupu zájezdů u CK Kudrna:

 • Poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zahraničních zájezdů.
 • U zájezdů do 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 50 % ze základní ceny. U zájezdů nad 30.000,- můžete poukázkami zaplatit max. 30 % ze základní ceny.
 • Poukázkami nelze uhradit zálohu ani letenky.
 • Poukázky musí být doručeny bez zjevných zásahů či vad, bez podpisu a razítka. V případě již znehodnocené poukázky jiným subjektem, nebude poukázka přijata.
 • Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě a do doby jejich platnosti.
 • Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací.
 • Při stornu zájezdu ze strany klienta se budou stornopoplatky (viz tabulka) odečítat nejprve z peněz uhrazených v hotovosti nebo bankovním převodem, následně z částky uhrazené poukázkami. Zbylou částku si klienti mohou vybrat v poukázkách nebo převést na jiný zájezd daného roku, případně do roku následujícího. Při nevyužití částky do stanoveného termínu, propadá zbylá částka ve prospěch CK Kudrna.

Stornopoplatky u CK Kudrna při zrušení zájezdu:

 • Více jak 60 dní před odjezdem - 150 Kč
 • 60 - 41 dnů před odjezdem - 20% z ceny zájezdu
 • 40 - 21 dnů před odjezdem - 40% z ceny zájezdu
 • 20 - 8 dnů před odjezdem - 61% z ceny zájezdu
 • 7 - 2 dnů před odjezdem - 82% z ceny zájezdu
 • 1 - 0 dnů před odjezdem - 100% z ceny zájezdu

NaCesty.cz

Podmínky přijímání poukázek Edenred Multi a Edenred Holiday při nákupu zájezdů nebo ubytování:

Pro zakoupení zájezdu nebo ubytování je nejprve třeba uhradit potřebnou částkou některým z běžných způsobů platby. Pouze na základě přijatých prostředků můžeme u pořádající cestovní kanceláře zájezd závazně zaknihovat.

Poté můžete na část ceny zájezdu nebo ubytování uplatnit některý výše zmíněný typ poukázek (do maximální hodnoty 50% z celkové ceny, nejvýše však 12 000 Kč, nabídka se nevztahuje na samotné letenky).

Poukázky zašlete poštou doporučeně ve formě cenného psaní na naši adresu (popř. je osobně doručte k nám na pobočku). Jakmile k nám budou doručeny, proplatíme je na vámi poskytnuté číslo bankovního účtu. Vyhrazujeme si právo příjem poukázek odmítnout.

Invia

Invia.cz všechny platby platebí kartou spoplatňuje 1% z částky hrazených kartou. Tento poplatek se týká i platby Edenred Benefits karty, nevztahuje se ale na platbu poukázkami. O této skutečnosti jsou klienti CK informování na stránce: http://www.invia.cz/o-invia/moznosti-platby/ a stejně tak v obchodních podmínkách společnosti Invia http://www.invia.cz/obchodni-podminky/.

Konkrétně se jedná o bod VOP: 3.7 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Invia. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Invia a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

Blue Style Travel Agency

Platby poukázkami Edenred Benefits akceptuje CK Blue Style pouze za prodané zájezdy na kmenových pobočkách či přes www.blue-style.cz.

Maximální výše platby pomocí Edenred Benefits je 12 000 Kč.

Při uplatnění poukázek Edenred Benefits nelze další úhrady kombinovat s jinými benefitními programy.