MEZINÁRODNÍ ASOCIACE LETECKÝCH DOPRAVCŮ IATA POVĚŘILA EDENRED VÝVOJEM PLATEBNÍHO SYSTÉMU IATA EASYPAY VE VÍCE NEŽ 70 ZEMÍCH | tiskové zprávy | Edenred

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE LETECKÝCH DOPRAVCŮ IATA POVĚŘILA EDENRED VÝVOJEM PLATEBNÍHO SYSTÉMU IATA EASYPAY VE VÍCE NEŽ 70 ZEMÍCH | tiskové zprávy | Edenred

Czech Republic

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE LETECKÝCH DOPRAVCŮ IATA POVĚŘILA EDENRED VÝVOJEM PLATEBNÍHO SYSTÉMU IATA EASYPAY VE VÍCE NEŽ 70 ZEMÍCH

20. 7. 2017

Mezinárodní asociace leteckých dopravců si vybrala Edenred, který zvítězil v mezinárodním výběrovém řízení, aby jako jeden z jejích partnerů zajistil vývoj a správu platebního systému nové generace IATA EasyPay pro cestovní kanceláře a vydávání letenek, jenž bude uveden do provozu ve druhé polovině tohoto roku.

V návaznosti na březnové představení nabídky firemních platebních systémů dnes Edenred oznámil, že podepsal významný kontrakt s organizací IATA, týkající se nové generace zúčtovacích systémů IATA NewGen ISS, které vycházejí ze zúčtovacího systému Billing and Settlement Plan (BSP).

Systém BSP, který funguje od roku 1971, usnadňuje a zjednodušuje prodej, vykazování a převody finančních prostředků mezi akreditovanými prodejními agenturami a leteckými společnostmi a více než čtyřem stovkám členských leteckých společností umožňuje lepší řízení peněžních toků. NewGen ISS představuje novou úroveň tohoto systému a všem zapojeným organizacím nabídne lepší služby díky optimalizaci řízení peněžních toků, vyšší ochraně finančních prostředků a zjednodušení postupů s novými způsoby plateb a řadou akreditačních modelů.

V rámci této modernizace zavádí IATA novou elektronickou platební metodu pro cestovní kanceláře nazvanou IATA EasyPay. Na konci tříletého zaváděcího období bude Edenred zajišťovat její správu ve více než 70 zemích pro asi 10 000 cestovních kanceláří, na něž společně připadá přibližně 40 % všech transakcí zpracovávaných v tomto systému (1).

V novém systému si akreditované cestovní kanceláře budou moci nastavit a předem naplnit elektronickou peněženku, z níž se pak budou hradit nákupy letenek přes BSP. V okamžiku vydání letenky v GDS se v e-peněžence vyhradí příslušné finanční prostředky a Edenred je následně zúčtuje a převede do IATA BSP.

Významný mezník strategického plánu Fast Forward

Za zavedení systému IATA EasyPay bude odpovídat nově utvořená divize Edenred Corporate Payment, která má na starosti korporátní platební řešení. Edenred se bude opírat především o odborné znalosti a technologie v oblasti plateb vyvinuté dceřinou společností PrePay Solutions (PPS), což je společný podnik společností Edenred a MasterCard.

Uzavřený kontrakt dokonale zapadá do strategického plánu Edenredu Fast Forward, jehož cílem mimo jiné je, aby se korporátní platby staly vedle zaměstnaneckých výhod a řízení firemních nákladů dalším zdrojem růstu společnosti.

Privátní platební systémy nabízejí nové možnosti v oblasti efektivní správy transakčních ekosystémů. Mezi hlavní klady, které rozhodly o našem vítězství v tomto zadávacím řízení vyhlášeném jednou z největších světových odvětvových asociací, patří naše jedinečné odborné znalosti a zkušenosti se zpracováním peněžních toků, uznávané know-how v oblasti řízení sítí a znalosti právních aspektů a požadavků na mezinárodní úrovni,“ prohlásil předseda a generální ředitel Edenredu Bertrand Dumazy.

Je nám ctí spolupracovat s Edenredem při zajišťování provozu a správy systému IATA EasyPay ve více než 70 zemích. IATA EasyPay je jednoduché a bezpečné průběžné platební řešení, které cestovním kancelářím přinese více možností a vyšší pružnost,“ uvedl Aleks Popovich, senior viceprezident pro finanční a distribuční služby asociace IATA.

▬▬

Edenred je celosvětovou jedničkou v oblasti transakčních řešení pro firmy, zaměstnance i obchodníky. Všechna tato řešení, ať už jsou dodávána formou karty, mobilní aplikace, papírové poukázky či přes online platformu, dávají zaměstnancům větší kupní sílu, firmám pomáhají s optimalizací nákladů a smluvním partnerům zase přinášejí další byznys. Portfolio je založeno na třech hlavních oblastech činnosti:

  • zaměstnanecké výhody (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings a další)
  • řízení firemních nákladů (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empreserial atd.)
  • doplňková řešení, jako jsou korporátní platby (Edenred Corporate Payment), incentivy a odměny (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) a veřejné sociální služby.

Skupina spojuje jedinečnou síť 43 milionů zaměstnanců, 750 000 firem a veřejných institucí a 1,4 milionu smluvních partnerů.

Akcie společnosti jsou kótovány na burze Euronext Paris. Edenred působí ve 42 zemích světa s téměř 8 000 zaměstnanci. V roce 2016 činil celkový objem emise skupiny téměř 20 miliard eur, z čehož 70 % bylo realizováno prostřednictvím karty, mobilních zařízení či internetu.

Loga a další obchodní značky a názvy uvedené v této tiskové zprávě jsou ochranné známky společnosti Edenred, S.A., jejích dceřiných společností či třetích stran. Jejich používání k obchodním účelům bez předchozího souhlasu majitelů je zakázáno.

Sledujte Edenred na Twitteru: www.twitter.com/Edenred

IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) zastupuje 275 leteckých společností, které společně představují 83 % celosvětové letecké dopravy. Zúčtovací systémy IATA se v letecké dopravě na celém světě používají již od roku 1971. Systém Billing and Settlement Plan (BSP) asociace IATA usnadňuje a zjednodušuje prodej, vykazování a převody finančních prostředků mezi akreditovanými prodejními agenturami a leteckými společnostmi a více než čtyřem stovkám členských leteckých společností umožňuje lepší řízení peněžních toků. Tento systém se používá ve 181 zemích a teritoriích. Celkový objem transakcí zpracovaných v BSP v roce 2016 činil 219 mld. dolarů.

(1) Zbývající část systému bude spravovat jiná společnost.

Dokumenty ke stažení

.pdf

Tisková zpráva 20.7.2018

arrow_downwardStáhnout