Article Detail page

Article Detail page

Czech Republic

EDENRED PŘEDSTAVUJE NOVOU GLOBÁLNÍ IDENTITU

14. 6. 2017

Edenred vstupuje do další kapitoly transformace se silnou sjednocující značkou, která propojuje 43 milionů zaměstnanců, 750 000 firem a veřejných institucí a 1,4 milionu smluvních partnerů. Všech 250 produktů a služeb Skupiny, včetně ikonického programu Ticket Restaurant, se po dnešním faceliftu bude prezentovat podle jednotných grafických standardů. Novou identitu zachycuje i motto Skupiny „We connect, you win“ [„My spojujeme, vy získáváte“], které odráží digitalizaci Edenred, jím vybudované sítě i výhody, jež přináší: větší kupní sílu zaměstnanců, optimalizaci nákladů pro zaměstnavatele a více byznysu pro obchodníky. Ve středu 14. června 2017 bude mít všech 8 000 zaměstnanců ve 42 zemích na sobě barvy nového loga. Tato rozsáhlá akce proběhne v rámci strategického plánu Fast Forward skupiny Edenred, který je zaměřen zejména na kompletní digitalizaci nabídky Skupiny a na dosažení první příčky v segmentu B2B2C.

Bertrand Dumazy, předseda správní rady a generální ředitel Edenred, k tomu říká: „Spuštění naší nové vizuální identity představuje v celkové transformaci skupiny Edenred významný milník. Přechod Edenred k plně digitálnímu ekosystému nás vedl k vytvoření nové identity, založené na silném, smysluplném a sjednocujícím brandu. Pro 43 milionů zaměstnanců, 1,4 milionu smluvních partnerů a 750 000 firem je každé naše řešení prostředkem k vytváření hodnot.“

Nové logo Edenred nyní ponesou všechna řešení Skupiny, počínaje kartami přes mobilní aplikace a online platformy až po papírové poukázky.

Skupina také přijala nové motto "We connect, you win" [„My spojujeme, vy získáváte], které odráží digitalizaci Edenred, jím vybudované sítě, i výhody, které přináší: větší kupní sílu zaměstnanců, optimalizaci nákladů pro zaměstnavatele a více byznysu pro obchodníky.

Logo Edenred opět využívá červenou tečku, která je charakteristickým prvkem značky již od šedesátých let 20. století, kdy společnost uváděla na trh program Ticket Restaurant, a zahrnuje v sobě všechny atributy nové značky: jednoduchost, spolehlivost, digitalizaci, univerzálnost, odvahu a spojení. Nyní se mění v červený kruh, který má ve svém středu slovo Edenred a zůstává otevřený: otevřený vůči jedinečné síti Skupiny, ale hlavně vůči zaměstnancům, firmám a smluvním partnerům, kteří řešení Edenred využívají. Červenou příponou „red“ nové logo vyjadřuje barvu, která k vizuální identitě Skupiny patří od samého prvopočátku, a usnadňuje čitelnost značky. Slovní hříčka (v angličtině „red“ znamená „červený“ a ve španělštině „síť“) také odkazuje na různé ekosystémy, na nichž jsou produkty Skupiny založeny. Čisté křivky písma vyjadřují hladký přechod k nové grafické identitě přesně tam, kde se setkávají světy B2B a B2C, jelikož digitalizace nabídky Skupiny jí umožňuje budovat čím dál přímější vazby se 43 milióny zaměstnanců, kteří její řešení používají. Logo, jež je navrženo v monogramovém formátu, také symbolizuje schopnost mobilních aplikací Edenred propojovat.

Grafika Edenred byla zcela přepracována v souladu s novou platformou značky: vytvoření „ribbonu“, který představuje vazby, jimiž Edenred propojuje jednotlivé cílové skupiny, použití jasných barev a poskytnutí centrálního prostoru referenčním obrázkům a symbolům, jak je patrné na nových webových stránkách edenred.com.

Ve středu 14. června 2017 bude mít všech 8 000 zaměstnanců Skupiny na sobě barvy nového loga na různých akcích, které proběhnou ve 42 zemích, kde Edenred působí. Sledujte tyto události na sociálních sítích prostřednictvím hashtagu #Edenredconnects.

Anne-Sophie Sibout, viceprezidentka skupiny Edenred pro komunikaci, k tomu dodává: „Během uplynulého roku jsme do tohoto skutečně kolaborativního projektu, z něhož vzešla nová vizuální identita skupiny Edenred, zapojili přes 200 zaměstnanců. Nová identita značky je příslibem důvěry, sbližování a odvahy. Jak svým návrhem, tak zpracováním symbolizuje jedinečné vazby, které Edenred vytváří mezi svými jednotlivými cílovými skupinami.“

Rebranding proběhl ve spolupráci s agenturou Royalties, která navrhla nové logo a vizuální identitu Edenredu a podílela se na tvorbě platformy značky.

Dokumenty ke stažení

.pdf

Tisková zpráva 14.6.2017

arrow_downwardStáhnout