Jak podat žádost | Edenred

Jak podat žádost | Edenred

Czech Republic
GDPR

Jak podat žádost v oblasti ochrany osobních údajů


1. Úvodem

Současná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů umožňuje fyzickým osobám vyšší kontrolu nad svými osobními údaji a společnost Edenred umožňuje subjektům osobních údajů prostřednictvím žádosti uplatnit práva:

  • na přístup (k osobním údajům),
  • na opravu, resp. doplnění (zpracovávaných osobních údajů),
  • na výmaz (zpracovávaných osobních údajů),
  • na omezení zpracování (osobních údajů),
  • na přenositelnost (osobních údajů),
  • vznést námitku proti zpracování (osobních údajů).

Pokud chcete podat žádost, postupujte dle níže uvedených pokynů, aby Vaše žádost mohla být hladce zpracována. V případě porušení našich povinností můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.


2. Způsob podání žádosti

Žádost můžete podat prostřednictvím formuláře níže.


3. Náležitosti žádosti

Edenred vždy pracuje s identifikací zahrnující jméno, příjmení, email a společnost, v níž osoba pracuje nebo pracovala, případně si vyžádá dodatečné údaje dle bodu 5.. Pro identifikaci společnosti uveďte IČO společnosti. Můžete uvést i název společnosti, avšak s ohledem, na možnost změny názvu společnosti doporučujeme zadávat IČO. Podstatné údaje jsou vyžádány formulářem.


4. Odpověď

Žádost je vyřízena bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Danou lhůtu je možné výjimečně a s ohledem na složitost žádosti prodloužit o měsíc. Žadatel musí být informován o prodloužení lhůty do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro toto prodloužení.

Odpověď je poskytována bezplatně. Pouze v případě, kdy Edenred vyhodnotí, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být požadován přiměřený poplatek, nebo může Edenred odmítnout žádosti vyhovět. V případě, že by žádost měla být zpoplatněna, bude o tom subjekt včas informován.

Máte možnost uvést heslo pro šifrování odpovědi, to je vhodné především v případě odpovědi e-mailem na žádost o přístup k údajům. Heslo může subjekt sdělit v obsahu žádosti, nebo dodatečně telefonicky.


5. Dodatečné údaje

Při vyřizování žádosti je ověřována totožnost subjektu údajů, a to s ohledem na zpracovávané údaje. V průběhu zpracování žádosti mohou být požadovány dodatečné údaje, za účelem ověření Vaší totožnosti.


6. Zvláštní situace

Žádost by měla vždy podávat osoba, jejímž jménem je žádost podávána. Pokud však bude žadatelem zákonný zástupce/opatrovník, je nutné vztah k subjektu údajů doložit na vyžádání dalším dokumentem.

Formulář pro podání žádosti