Na pobočkách

Poukázky mohou být doručeny osobně nebo poštou.

Osobní doručení poukázek na pobočku

  • Pro vaši ochranu doporučujeme znehodnotit poukázky otiskem razítka vaší provozovny na rubové straně.
  • Poukázky je třeba roztřídit dle druhu a a uložit lícem vzhůru. Poukázky se odevzdávají oddělené, neslepené, jednotlivě volně ložené. Poukázky nijak je nespojujte ani nelepte.
  • Poukázky nesmí být poškozeny, zejména nesmí mít znehodnocený čárový kód.
  • Poukázky se odevzdávají společně s řádně vyplněnou výčetkou.

Na přepážce se poukázky strojně načítají. Případný rozdíl je hned na přepážce zdělen partnerovi. Partner obdrží potvrzení o převzetí a poukázky jsou proplaceny dle požadavků partnera.

Způsoby proplacení:

 

Doručení poukázek na pobočku poštou

Můžete také zasílat poukázky poštou. Datum zpracování je totožný s datem razítka na obálce. Do obálky z poukázkami je nutné přidat výčetku.

Seznam poboček, jejich kontaktní informace a provozní dobu, najdete ve spodní části stránky Kontakt.