Úprava odměny za služby Edenred o výši inflace za rok 2021

Úprava odměny za služby Edenred o výši inflace za rok 2021

Czech Republic

Úprava odměny za služby Edenred o výši inflace za rok 2021

1. 7. 2022

Vážení obchodní partneři,
velice si vážíme naší vzájemné spolupráce. Z důvodu celkové ekonomické situace jsme přistoupili k úpravě výši odměny za služby Edenred k 1. 7. 2022 tak, abychom mohli neustále zvyšovat kvalitu našich služeb.

V souvislosti se zněním odstavce V., bodu b) Rámcové smlouvy o zprostředkování navyšujeme odměnu společnosti Edenred za zprostředkování o výši inflace, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem. Hodnota inflace pro rok 2021 činila 3,8 %. Odměna za navýšení objemu bude upravena o tuto výši (např. při odměně 4,5 % bude nová výše 4,671 %). Více informací o výši inflace za rok 2021 naleznete na https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace.

Další články

Nový vzhled stravenek Ticket Restaurant od 1. 10. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 10. 2022 začneme vydávat stravenky Ticket Restaurant v novém designu pro rok 2023.

Číst více9. 9. 2022

Ticket Restaurant | Food | Edenred

S projektem FOOD k novým zákazníkům

S programem FOOD dlouhodobě podporujeme restaurace s cílem zlepšit stravovací návyky zaměstnanců v době oběda.

Číst více24. 6. 2022

Produkční centrum Edenredu bude po změně majitele nadále poskytovat plný rozsah služeb partnerům

Společnost Edenred Česká republika převedla své produkční centrum, které se zabývá tiskem a distribucí papírových poukázek a jejich načítáním před zpětným proplácením, do nové společnosti aeqoom technologies.

Číst více27. 4. 2022