70 let se stravenkami | články | Edenred

Czech Republic

70 let se stravenkami

29. 3. 2018

První zmínky z poválečné Anglie
Poukázky na jídlo jsou původem z poválečné Velké Británie. V té době se potraviny rozdělovaly na příděl kvůli nedostatku po druhé světové válce. Britská vláda schválila zákon, díky kterému byly stravenky v určité hodnotě osvobozeny od daně z příjmu a příspěvku na sociální pojištění. Hlavním důvodem jejich zavedení bylo umožnit obyvatelům pravidelné stravování. Zároveň se tím zvýšila konkurenceschopnost malých podnikatelů, kteří si pro své zaměstnance nemohli dovolit zřídit vlastní jídelnu s daňově zvýhodněným stravováním.

Vznik Luncheon Vouchers Company
Ze začátku si společnosti tiskly svoje vlastní stravenky. Potom se dohodly s jednou nebo více restauracemi, které jejich stravenky přijímaly. Celý proces vydávání, přijímaní a proplácení si každá společnost řídila sama. V roce 1954 přišel John Hack s nápadem jedné společné stravenky, která by platila po celé Británii. V roce 1955 založil společnost Luncheon Vouchers Company, která zavedla koncept jedné celonárodní stravenky. V restauracích po celé Anglii se tak postupně začalo objevovat logo LV.

Z Anglie do Francie a dál do světa
V roce 1962 se stravenky přesunuly z Anglie do Francie. Odtud se pak pomalu začaly šířit do celé Evropy a dál do světa. V roce 1982 se společnost Luchenon Vouchers Company spojila s lídrem na trhu v poskytování zaměstnaneckých výhod: společností Edenred. Tím se stravenky Ticket Restaurant dostaly do dalších částí světa a jejich oblíbenost dál roste.

Stravenky v České republice
Poukázky na jídlo se u nás využívaly už před rokem 1989. Některé z nich dovolovaly pracovníkům i stravování v restauracích mimo závodní jídelnu. Využívání těchto poukázek upravovalo nařízení vlády, které stanovilo hodnotu poukázky a podíl, jaký z ní platil strávník a jaký zaměstnavatel. Dnešní podobu získaly stravenky až na počátku 90. let. Postupně se staly oblíbeným zaměstnaneckým benefitem napříč obory. I díky nim se stravování přesunulo během pracovní doby ze závodních jídelen do restaurací. Stravenky Ticket Restaurant jsou na trhu již 25 let.

Další články

Nový vzhled stravenek Ticket Restaurant od 1. 10. 2021

Informace pro klienty objednávající papírové stravenky.

Číst více10. 9. 2021

Podporujeme lokální komunity

V rámci tzv. „Ideal Day“ se zaměstnanci Edenredu po celém světě zapojují do dobrovolnických prací.

Číst více30. 6. 2021

kolektivní smlouva | dobrovolný zaměstnanecký benefit | stravenka | možné stravenku poskytnout | vznik nároku zaměstnance | stravné | právní nárok zákon | vůle zaměstnavatele | zaměstnavatel upraví vnitřním předpisem | vznik nároku | přidělování stravenek

Nárok zaměstnance na stravenky – pravidla a novinky

Kdy vzniká nárok zaměstnance na stravné a stravenky? Zjistěte, jaká jsou pravidla a novinky pro zaměstnance i zaměstnavatele v oblasti benefitů v roce 2021.

Číst více21. 6. 2021