Vládni balíček | Edenred | Edenred

Vládni balíček | Edenred | Edenred

Czech Republic

K jakým změnám od roku 2024 dochází?

Na volnočasových benefitech bude nově roční limit čerpání pro zaměstnance (do výše poloviny průměrné mzdy 21.983,- Kč).
Přehled změn a úprav:
 • Daňové osvobození1 tzv. volnočasových benefitů2 bude nově omezeno, a to v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za rok (tj. 21 983 v roce 2024).
 • Do tohoto limitu se téměř nic oproti dnešku nemění.
 • Dnešní limit 20 000 Kč za rok u příspěvku na zájezdy a rekreaci se ruší.
 • Benefity poskytnuté nad limit nebudou osvobozeny, ale mohou být pro zaměstnavatele alespoň daňově uznatelným nákladem3.
 • Nově budou osvobozeny příjmy z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem (tj. zejména firemní večírky, dětské dny, oslavy výročí firmy apod.) za předpokladu, že jde o akci příležitostnou, neveřejnou, obvyklou a přiměřenou.
 1. Osvobození = neodvádí se ani daň z příjmů ze závislé činnosti (ze mzdy), ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění (a to ani pojistné hrazené zaměstnancem ani pojistné hrazené zaměstnavatelem).
Co se podařilo zachovat a rozšířit:
 • Nemění se rozsah osvobození benefitů, na něž může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat (tj. knihy, léky, využití sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení apod.).
 • Bude navýšen limit pro čerpání příspěvku na zájezd a rekreaci.
 • Benefity poskytované zaměstnancům nad limit bude zaměstnavatel moci zahrnout do daňově uznatelných nákladů.
 • Limit pro osvobození se bude i nadále počítat u každého zaměstnavatele samostatně.
 • Zaměstnanecké benefity bude možné i nadále poskytovat i rodinným příslušníkům zaměstnance.
 • Do limitu pro osvobození zaměstnaneckých benefitů se nebude započítávat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance, školení související s výkonem práce zaměstnanců, účast na firemních večírcích, dětských dnech, teambuildingu apod• Do limitu pro osvobození zaměstnaneckých benefitů se nebude započítávat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance, školení související s výkonem práce zaměstnanců, účast na firemních večírcích, dětských dnech, teambuildingu apod.
 1. Jde o plnění vymezená dnes v §6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů
 2. Je potřeba upravit v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě.
U stravného se nově zaměstnavatel může rozhodnout o výši spoluúčasti zaměstnance na stravence.
Přehled změn a úprav:
 • Všechny formy příspěvku na stravování budou na straně zaměstnance osvobozeny1 do limitu navázaného na stravné při pracovní cestě (dnes 107,10 Kč na směnu; v roce 2024 odhadem 118-120 Kč na směnu).
 • Na straně zaměstnavatele mohou být všechny formy příspěvku na stravování plně daňově uznatelné2.
 • Zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hodiny, aby byl příspěvek osvobozen.
 • Lze osvobodit i druhý příspěvek na stravování při směně delší než 11 hodin.
 • Zaměstnavatel bude moct poskytovat příspěvek na stravování i zaměstnancům, jejichž práce není rozvržena na směny (tj. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jednatelé apod.).
 • V situaci, kdy zaměstnavatel provozuje vlastní stravovací zařízení a zaměstnanec uhradí zaměstnavateli část hodnoty jídla, se tato úplata odečte od hodnoty poskytnutého jídla.
 1. Osvobození = neodvádí se ani daň z příjmů ze závislé činnosti (ze mzdy), ani pojistné na sociální a zdravotní
Pozitivní dopady:
 • Ruší se spoluúčast zaměstnance u stravenek -> zaměstnanec už nebude povinen si na stravenky přispívat a zaměstnavatel bude moci převzít příspěvek zaměstnance nebo navýšit svůj vlastní příspěvek až do limitu.
 • Stravenka bude pro zaměstnavatele daňově uznatelná bez ohledu na její výši3.
 • Při směně delší než 11 hodin má zaměstnavatel nadále možnost poskytnout zaměstnanci druhou stravenku.
 • Zaměstnavatel bude moct i nadále poskytovat stravenky zaměstnancům, kteří nepracují na směny.
 • Drobné občerstvení na pracovišti a pracovní obědy s obchodními partnery nekrátí limit pro osvobození příspěvku na stravování.
 • Od roku 2024 se zvýší maximální výhodná hodnota příspěvku na stravenku (aktuálně 107,10 Kč); očekáváme úroveň na 118 - 120 Kč.
 1. Jde o plnění vymezená dnes v §6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů
 2. Je potřeba upravit v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě.

Daňová optimalizace nákladů* na zaměstnanecké stravování po zavedení konsolidačního balíčku

Spočítejte si, jaká je vaše optimalizace a podpora vašich zaměstnanců s Edenred.

Vaše aktuální hodnota stravenky v Kč:

arrow_back
arrow_forward

Počet zaměstnanců

arrow_back
arrow_forward
Optimalizace nákladů na 1 zaměstnance za rok

4,373.49 Kč

Optimalizace nákladů na všechny zaměstnance za rok

4,373.49 Kč

Doporučujeme

Optimum před konsolidačním balíčkem
Optimum po konsolidačním balíčku při maximalizaci daňové uznatelnosti a zachování výše příspěvku na stravování
Ideální optimum po konsolidačním balíčku se zachováním stejné hodnoty spoluúčastí zaměstnance jako doposud (s navýšením nominální hodnoty stravenky)
Zaměstnavatel využívá max. daňovou uznatelnost při 55% hodnoty stravenky (aktuálně max. 107,10 Kč). Ze 45% se na hodnotě stravenky podílí zaměstnanec (většinou srážka ze mzdy).
Zaměsnavatel daňově optimalizuje. Chytře přidá zaměstnancům. Zachování hodnoty stravenky. Snížena spoluúčast zaměstnance. Zaměstnanci se navýší výplata zasílaná na účet díky nižší spoluúčasti.
Zaměstnavatel daňově optimalizuje. Chytře přidá zaměstnancům do stravenky. Má dostatek v rozpočtu. Zaměstnanci je stržena i po konsolidačním balíčku stejná výše ze mzdy. Zaměstnanec dostává vyšší hodnotu stravenky a může si dopřát plnohodnotný oběd v odpolední pauze a navíc získat řadu výhod.
Příspěvek zaměstnavatele
55 %
71.4 %
61.34 %
Spoluúčast zaměstnance
45 %
28.6 %
38.66 %
Denní příspěvek na stravné od zaměstnavatele
82.5 Kč
107.1 Kč
107.1 Kč
Příspěvek zaměstnavatele
55 %
71.4 %
61.34 %
Spoluúčast zaměstnance (srážka ze mzdy)
45 %
28.6 %
38.66 %
Denní příspěvek na stravné od zaměstnavatele
82.5 Kč
107.1 Kč
107.1 Kč
Denní příspěvek zaměstnance na stravenku
67.5 Kč
42.9 Kč
67.5 Kč
Hodnota stravenky
150 Kč
150 Kč
174.6 Kč
Přepočet denního příspěvku zaměstnance na stravenku na náklad zaměstnavatele
122.05 Kč
77.57 Kč
122.05 Kč
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na plnou hodnotu 1 stravenky
204.55 Kč
184.668 Kč
229.15 Kč
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na stravování 1 zaměstnance za rok (220 prac. dní)
45,000.41 Kč
40,626.92 Kč
50,412.41 Kč
Celkový daňový náklad zaměstnavatele na stravování všech zaměstnanců
45,000.41 Kč
40,626.92 Kč
50,412.41 Kč
* Kalkulace aktuálně počítá s max. daňově uznatelným nákladem na stravování pro rok 2023 ve výši 107,10 Kč. Pro rok 2024 bude stanovena nová výše stravného, ze kterého bude vypočtena nová max. výše osvobozeného příspěvku zaměstnavatele. Zároveň neuvažuje tzv. daňový štít.

Podívejte se, jaké změny pro zaměstnavatele přináší vládní konsolidační balíček a jak můžete optimalizovat své náklady.

K jakým změnám od roku 2024 dochází?

Co to znamená pro zaměstnavatele?

Pokud zaměstnanec překročí limit, čerpání volnočasu nad limit se musí dodanit stejně jako mzda.

Zaměstnavatel může změnit poměr spoluúčasti na stravném a tím ještě více optimalizovat své daňové zvýhodnění.

Jaké řešení vám nabízí Edenred?

Platební metody (Edenred Card) a platformy (Cafeteria) budou automaticky hlídat limit zaměstnanců. Zaměstnavatel si sám může určit, zda bude chtít tzv. „soft-limit“ (nechá zaměstnance přečerpat a pak mu plnění dodaní) nebo „hard-limit“ (nenechá zaměstnance přečerpat a nebude řešit dodanění).

Pokud nechce zaměstnavatel upravovat nastavení stravného, vůbec nemusí. Stačí vydat interní směrnici zaměstnavatele jejíž šablonu Edenred poskytne. Pokud bude chtít zaměstnavatel optimalizovat své náklady a podpořit zaměstnance v pravidelném stravování, s Edenredem může změnit optimální nastavení spoluúčasti na stravném.​

Podpora

Navštivte podpora.edenred.cz. Všechny odpovědi na vaše otázky na jednom místě, s možností fulltextového vyhledávání.

Máte nějaké dotazy?
Pošlete nám zprávu prostřednictvím formuláře.

Čeho se váš dotaz týkáexpand_more
 • Zájem o nový produkt
 • Stávající klient (karetní produkty)
 • Stávající klient (papírové produkty)
 • Partner (provozovna)
 • Uživatel Cafeterie
 • Uživatel Edenred
 • Jiné

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

Některé změny a úpravy provedené tzv. „konsolidačním balíčkem“ nemají v současné době jednoznačný výklad, takže názory daňových expertů se mohou lišit a navíc v současné době ještě nejsou k dispozici

důležitá výkladová stanoviska finanční správy.

V reakci na to se snažíme naše odpovědi průběžně zpřesňovat, proto si zde vždy zkontrolujte naše nejaktuálnější komentáře.

Váš Edenred