Zpět na přehled článků

2017-01-23

EDENRED SE STÁVÁ SVĚTOVOU JEDNIČKOU V OBORU ŘÍZENÍ FIREMNÍCH NÁKLADŮ

Společnost Edenred dnes oznámila, že uplatní svoji kupní opci, umožňující od dvou rodin zakladatelů (1) odkoupit 17 % kapitálu společnosti Union Tank Eckstein (UTA), druhého největšího evropského poskytovatele multibrandových palivových karet a řešení pro platby mýtného a správu a údržbu vozových parků. Edenred již ve společnosti drží 34% podíl.

Zvýšením svého podílu v UTA na 51 % činí Edenred další krok na cestě k urychlení svého růstu na trhu služeb řízení firemních nákladů. Skupina hodlá posílit aktivitu společnosti UTA v Evropě využitím svých odborných zkušeností v oboru palivových karet z Latinské Ameriky i díky svému vlastnímu obchodnímu zastoupení v Evropě.

Bertrand Dumazy, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Edenred, prohlásil: „Touto transakcí Edenred dokazuje svoji schopnost stavět na strategických partnerstvích při urychlování svého růstu, tak jak tomu bylo v Brazílii při vytvoření společného podniku se společností Embratec počátkem roku 2016. Jedná se o další krok při realizaci našeho strategického plánu Fast Forward, jehož cílem je urychlit v průběhu následujících tří let transformaci skupiny a položit základ pro nové zdroje ziskového a udržitelného růstu. Edenred nyní poskytuje služby 750 000 firem ve 42 zemích a naše řešení využívají 43 miliony zaměstnanců v síti 1,4 milionu partnerských provozoven. Nyní se ještě více než kdy dříve snažíme přinášet všem účastníkům tohoto systému přidanou hodnotu.“

Antoine Dumurgier, provozní ředitel divize Expense Management skupiny Edenred, dodal: „Díky zvýšení podílu ve společnosti UTA se Edenred stává globálním leaderem v oboru řízení firemních nákladů. Do roku 2020 máme cíl realizovat ročně více než 9 miliard litrů pohonných hmot, přičemž v roce 2015 to byly 3,3 miliardy a v roce 2016 téměř 6 miliard, včetně objemů společnosti UTA.“

Volker Huber, generální ředitel společnosti UTA, poznamenal: „Po dvou letech, kdy společnost Edenred vlastnila menšinový podíl, a po úspěchu našich prvních společných kroků, jsme nyní přesvědčeni, že s naším novým majoritním akcionářem budeme schopni rozvíjet potenciál společnosti UTA v Evropě jak rozšiřováním tržního podílu v segmentu správy vozových parků nákladních automobilů, tak pomocí nových řešení pro flotily osobních automobilů v několika klíčových zemích.“

UTA – přední hráč v oboru řízení nákladů firemních vozových parků v Evropě

Společnost UTA byla založena v roce 1963 a nyní je celoevropskou dvojkou na trhu řízení nákladů firemních vozových parků, spolupracuje s řadou značek a působí v 11 zemích Evropy. Palivové karty UTA přijímá na 39 000 partnerských čerpacích stanic ve 38 zemích celé Evropy a řešení plateb mýtného pokrývají celou evropskou dálniční síť. UTA dále nabízí služby údržby včetně oprav, běžné údržby a asistenční služby, jakož i další služby jako např. vracení DPH a sledování a výkaznictví dat spojených s provozem vozových parků. Společnost UTA má zhruba 70 000 aktivních klientů, především v segmentu dopravy a logistiky (nákladní vozy), což představuje téměř milion uživatelů.

Jedním z nejvýznamnějších řešení, která společnost UTA nabízí, je karta MercedesServiceCard vyvinutá před 15 lety v partnerství s automobilkou Daimler, která ve společnosti vlastní 15% podíl. Společná karta, kterou UTA distribuuje zákazníkům značky Mercedes-Benz, poskytuje svým držitelům přístup ke službám společnosti UTA a do značkových servisů Mercedes-Benz.

UTA významný krok ve strategii společnosti Edenred s cílem učinit řízení firemních nákladů druhým motorem svého růstu

Po akvizici brazilské společnosti Embratec v květnu 2016 nyní skupina Edenred dosáhla dalšího mezníku konsolidací společnosti UTA umožňující stanovit si ambiciózní cíle na trhu řízení firemních nákladů. Integrací společností UTA a Embratec, skupina realizovala téměř 6 miliard litrů pohonných hmot oproti 3,3 mld. litrů v roce 2015, s cílem dosáhnout ročního objemu přes 9 mld. litrů do roku 2020. Tento dynamický růst se významně projeví v profitabilitě skupiny, neboť do roku 2020 by měl tento obor představovat více než 25 % jejích provozních výnosů oproti 12% v roce 2015.

V Evropě hodlá Edenred urychlit komerční rozvoj řešení UTA pro vozové parky nákladních automobilů, zejména ve střední a východní Evropě, a to na základě svého prvního úspěchu v Rumunsku. Edenred hodlá nabízet toto nové řešení svým klientům v evropských zemích pro flotily osobních vozů pod značkou Ticket Fleet Pro® uvedenou na francouzský trh.

Řízení firemních nákladů – trh s výrazným potenciálem

Trh řízení nákladů u firemních vozidel představuje roční náklady ve výši přesahující celosvětově 1 000 mld. eur. Při průměrné 25% míře penetrace trhu a ročním růstu o 5–10% a v důsledku zvýšené mobility zaměstnanců se řešení pro řízení firemních nákladů setkávají s rostoucí poptávkou společností, které se snaží neustále zefektivňovat řízení svých výdajů na podnikání.

S roční útratou zhruba 300 mld. eur za pohonné hmoty při služebních cestách nabízí evropský trh palivových karet pro firmy (B2B) výrazný růstový potenciál. Specializované firmě jako UTA navíc umožňuje nabízet řešení, která uživatelům poskytují přístup k síti čerpacích stanic různých značek. Tato řešení jsou dosud poměrně nerozvinutá, zejména v segmentu osobních vozů.

Transakce, díky které se od roku 2017 zvýší zisky

Transakce, kterou již schválily příslušné orgány ochrany hospodářské soutěže, bude dokončena v nejbližších dnech.

Společnost UTA bude plně konsolidována v účetních závěrkách společnosti Edenred ke dni 1. ledna 2017. Do konce finančního roku 2016 bude 34% podíl společnosti Edenred ve společnosti UTA vykazován ekvivalenční metodou.

Očekává se, že akvizice dalších 17 % kapitálu společnosti UTA za cca 83 mil. eur (2) se projeví zhruba 5% zvýšením čistého zisku skupiny v roce 2017, před započtením vlivu konsolidačního rozdílu.

Po dokončení transakce budou mít minoritní akcionáři společnosti UTA (3) ohledně zbývajících 49 % kapitálu UTA prodejní opci ve prospěch společnosti Edenred. Edenred tak ve své konsolidované účetní závěrce vykáže (hrubý) závazek ve výši cca 200 mil. eur.

(1) Společnost založily rodiny Eckstein a Van Dedem

(2) Akvizice realizovala „Price Earning Ratio“ ve výši 19násobku pravidelného čistého zisku společnosti UTA. Ten zahrnuje podíl na výnosech z karet MercedesServiceCard a dividendy připadající na její 17% podíl firmy ve společnosti AGES, což je poskytovatel služeb při výběru mýtného v Německu. Společnost UTA je transakcí oceněna na 385 mil. eur (hodnota podniku na 100% základě), tj. tržní kapitalizace ve výši cca 480 mil. eur (na 100% základě) minus hotovost a její ekvivalenty ve výkazu finanční pozice společnosti UTA. Společnost Edenred koupila 34% podíl ve společnosti UTA počátkem roku 2015 za zhruba 164 mil. eur.

(3) Zakladatelé společnosti UTA (rodiny Ecksteinových a Van Dedemových) drží ve společnosti UTA 34 % jejího akciového kapitálu a společnost Daimler 15 %.

Zpět na přehled článků