Zpět na přehled článků

2020-03-27

Vše, co jste chtěli vědět o poskytování stravenek v době koronaviru

Společnost Edenred si uvědomuje, že současná bezpečnostní opatření mají významný dopad na fungování mnoha firem a pracovní režim zaměstnanců, se kterým souvisí řada pracovně-právních otázek, se kterými se nyní musíte vypořádat.

Abychom alespoň částečně usnadnili situaci, zpracovali jsme přehledný návod na to, jak v době koronaviru správně poskytovat stravenky.

narok likn.png

Home office - místo výkonu práce shodné s místem bydliště


*při dodržení maximální hodnoty stravenky stanovené podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP (pro rok 2020 ve výši 131 Kč)

Home office - jiné místo výkonu práce


*při dodržení maximální hodnoty stravenky stanovené podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP (pro rok 2020 ve výši 131 Kč)

Převedení na jinou práci / výkon jiné práce


*při dodržení maximální hodnoty stravenky stanovené podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP (pro rok 2020 ve výši 131 Kč)

Dovolená / neplacené volno


*při dodržení podmínky poskytnutí stravenek ve standardním množství (odpovídajícím počtu směn dle pracovní smlouvy) a pokud nejde o účelové poskytnutí stravenek pouze po dobu trvání vládních opatření proti šíření koronaviru (dar)

Zaměstnanec je doma a nepracuje z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele*


* jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), prostoj (§ 207 zákoníku práce)

**při dodržení podmínky poskytnutí stravenek ve standardním množství (odpovídajícím počtu směn dle pracovní smlouvy) a pokud nejde o účelové poskytnutí stravenek pouze po dobu trvání vládních opatření proti šíření koronaviru (dar)

Zaměstnanec je doma a nepracuje z důvodu nařízené karantény / je v pracovní neschopnosti


*při dodržení podmínky poskytnutí stravenek ve standardním množství (odpovídajícím počtu směn dle pracovní smlouvy) a pokud nejde o účelové poskytnutí stravenek pouze po dobu trvání vládních opatření proti šíření koronaviru (dar)

Zaměstnanec je doma a nepracuje z důvodu čerpání nároku na ošetřovné dítěte


*při dodržení podmínky poskytnutí stravenek ve standardním množství (odpovídajícím počtu směn dle pracovní smlouvy) a pokud nejde o účelové poskytnutí stravenek pouze po dobu trvání vládních opatření proti šíření koronaviru (dar)

Výše uvedené závěry slouží pouze pro informativní účely. Společnost Edenred CZ s.r.o. neposkytuje právní ani daňové poradenství, proto se v případě potřeby závazného stanoviska obraťte na k tomu oprávněné odborníky.

Zpět na přehled článků