Zpět na přehled článků

2018-03-15

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2017 byla 2,5 %

Na základě inflační doložky uvedené v rámcové smlouvě o zprostředkování navyšujeme smluvně sjednanou odměnu o 2,5 % odpovídající indexu změny spotřebitelských cen oficiálně vyhlášeném Českým statistickým úřadem za předchozí rok 2017. Navýšení se týká pouze odměn, které nebyly v předchozím kalendářním roce o míru inflace měněny.

Zdroj: Web ČSU

Zpět na přehled článků