Back to the article list

2019-06-10

Pravidla letní akce Zhodnoťte restauraci v síti FOOD.

Pravidla akce Zhodnoťte restauraci v síti FOOD

I. Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla se vztahují na soutěž- staňte se porotcem restaurace programu FOOD (dále jen “soutěž”), pořádanou společností Edenred CZ s.r.o. IČO: 247 45 391, se sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 170804 (dále jen “pořadatel”).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.

II. Zapojení do soutěže

Účastník soutěže bude zařazen do soutěže, pokud splní následující podmínky:

 1. Do soutěže je možné se zapojit hodnocením restaurace ve Vašem okolí zařazené v programu FOOD, která dbá na zdravou výživu. K nalezení restaurace zařazené v programu FOOD je možné použít vyhledávač, který najdete zde: https://www.edenred.cz/vyhledavac-provozoven. Hodnocení bude trvat do 30.6.2019
 2. Pod příspěvkem, který o této akci informuje, na Facebooku účastník soutěže napíše do komentářů, kterou restauraci plánuje navštívit, aby ostatní účastníci věděli, která restaurace bude zhodnocena.
 3. Podmínkou zařazení do soutěže je konzumace jídla a uchování účtenky.
 4. Účastník zhodnotí, jestli restaurace splňuje kritéria programu FOOD. Kritéria programu FOOD najdete zde: https://1url.cz/IMh4j
 5. Hodnocení restaurace, včetně čísla účtenky a své emailové adresy vyplní účastník do formuláře Společnosti. Odkaz zde: https://1url.cz/zMh46
 6. Účtenku je účastník povinen uschovat si i nadále pro účely další kontroly.

III. Výhra

 1. Pořadatel soutěže po splnění všech podmínek zašle účastníkovi soutěže na zadanou emailovou adresu unikátní kód, na základě kterého bude účastník oprávněn na webové stránce www.slevomat.cz/FOOD získat kredity v hodnotě 100 Kč, které budou platné podobu 30 dnů od jejich zaslání („Odměna“).

IV. Podmínky účasti

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen “účastník”).
 2. V soutěži použitá účtenka musí být z účastníkem hodnocené restaurace zapojené do programu FOOD.
 3. Odměnu za vyplnění formuláře získá účastník jen v případě, že je prvním, kdo navštívil danou restauraci, přičemž rozhodující je zejména datum a čas uvedený na účtence. V případě sporu, který účastník hodnotil restauraci jako první, rozhoduje o nároku na Odměnu z finální platnosti pořadatel bez nároku na odvolání. Přehled o tom, které restaurace už ostatní účastníci navštívili, najdete v komentářích pod příspěvkem, který oznamuje tuto akci, na facebookové stránce Edenred.
 4. Zapojit se je možné jen jednou s jednou emailovou adresou.
 5. Nárok na odměnu má pouze prvních 50 účastníků, přičemž rozhodující je čas odeslání Formuláře pořadateli.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

V. Zpracování osobních údajů

 1. Účastník v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 bere na vědomí, že pořadatel jako správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jména a příjmení a emailové adresy dále jen „osobní údaje“), a to za účelem pořádání soutěže a doručení výhry po dobu konání soutěže a půl roku po jejím ukončení. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochrana právních nároků.
 2. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži.
 3. Účastník má ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a další dle výše uvedených právních předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Na výhru v soutěži nemá účastník právní nárok. Výhru v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v této soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu s dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
 5. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech této soutěže, budou účastníci o změně informováni na stránkách www.edenred.cz.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry.

V Praze dne 10.6.2019

Back to the article list