Zpět na přehled článků

2022-07-01

Úprava odměny za služby Edenred o výši inflace za rok 2021

Vážení obchodní partneři,
velice si vážíme naší vzájemné spolupráce. Z důvodu celkové ekonomické situace jsme přistoupili k úpravě výši odměny za služby Edenred k 1. 7. 2022 tak, abychom mohli neustále zvyšovat kvalitu našich služeb.

V souvislosti se zněním odstavce V., bodu b) Rámcové smlouvy o zprostředkování navyšujeme odměnu společnosti Edenred za zprostředkování o výši inflace, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem. Hodnota inflace pro rok 2021 činila 3,8 %. Odměna za navýšení objemu bude upravena o tuto výši (např. při odměně 4,5 % bude nová výše 4,671 %). Více informací o výši inflace za rok 2021 naleznete na https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace.

Zpět na přehled článků