Zpět na přehled článků

2018-11-28

Firemní psycholog – nový benefit na vzestupu

Co dělá firemní psycholog
Mezi hlavní náplň firemního psychologa patří pomoc zaměstnancům s řešením soukromých i pracovních problémů. Může jít o pomoc se stresem, vztahy, motivací, úmrtím v rodině, rozvodem, depresemi nebo vyhořením a dalšími problémy. Mimoto vám může být psychologický poradce nápomocný v řadě dalších úkolů. Jeho schopnosti skvěle zužitkujete při náboru zaměstnanců, adaptaci nových lidí, motivaci stávajících pracovníků i jejich hodnocení.

Podpora dalších dovedností
Firemní psycholog může vaše zaměstnance naučit a zlepšit jejich soft skills. Třeba komunikační schopnosti, lepší plánování, kreativní myšlení, umění riskovat nebo zvládat zátěž a stres. Podpora osobního rozvoje a vzdělávání totiž patří mezi ceněné benefity, kterými si můžete zajistit lepší výkon vašich zaměstnanců.

Proč ho potřebujete
Mít spokojené zaměstnance je v dnešní době pro firmu stěžejní. Takový zaměstnanec je totiž mnohem produktivnější i loajálnější. Firemní psycholog vás může včas upozornit na problémy v kolektivu, pomůže řešit konflikty nebo problémy v komunikaci. Pokud jsou některé problémy časté, může psycholog navrhnout řešení a preventivní opatření.

Pohled zaměstnanců
Hlavně starší lidé vnímají pomoc psychologa jako selhání. U mladších ročníků je ale tento benefit velice oblíbený a využívají ho. Nejdůležitější je pro zaměstnance naprostá diskrétnost firemního psychologa. Musí mít jistotu, že všechno, co si poví, zůstane soukromou záležitostí. K narušení důvěry nesmí dojít za žádnou cenu.

Kde jeho služby už využívají
Nejčastěji pracují s firemními psychology firmy, ve kterých se zaměstnanci nachází ve stresovém prostředí. Například záchranáři, lékaři, zdravotní personál nebo operátoři telefonických linek. Zaměstnanci v těchto oborech mají přístup k tzv. peerovi 24 hodin. Je to z důvodu možné nenadálé situace.

Zpět na přehled článků