Peter-Hradisky_800x300px.png

Jmenování nového generálního ředitele Edenredu Česká republika

30. 9. 2021

Peter Hradiský byl jmenován generálním ředitelem Edenred Česká republika a Edenred Slovakia s účinností od 16. srpna 2021.

Peter Hradiský, dřívější generální ředitel Lyreco UK & Irelaned, bude nyní odpovědný za řízení týmu Edenredu v České republice a na Slovensku. Reportuje Dane Sintejudean, regionální ředitelce pro střední a východní Evropu. Peter Hradiský má více než dvacetiletou praxi v oblasti obchodu, byznysu distribuce a služeb. Do Edenredu přináší mezinárodní zkušenosti, které získal v řídících pozicích v šesti evropských zemích. Je spojen i se značkou Lyreco, která se pod jeho vedením transformovala ze start-upu na silnou a stabilní společnost s mezinárodním renomé.

Úspěch každé firmy se odvíjí od spokojenosti zaměstnanců, jejich růstu a pracovních úspěchů. To je pracovní filozofie, kterou chce spolu se svými zkušenostmi zúročit v Edenredu Česká republika. Aktuální situace na trhu je pro něj výzvou, jak začít novou etapu fungování společnosti. „Je to unikátní příležitost budovat nová partnerství, která přinesou novou energii do ní samotné i směrem k našim partnerům – uživatelům, klientům, ale i našim zaměstnancům, pro které chceme být značkou první volby,“ uvedl Peter Hradiský.

Jako generální ředitel chce pokračovat v dynamické digitalizaci společnosti na všech jejích úrovních. Jeho cílem je udržet vedoucí pozici společnosti v péči o zaměstnance i prostřednictvím motivační a odměňovací platformy fixních a flexibilních benefitů. Je přesvědčen, že cesta k dosažení tohoto cíle vede přes digitální řešení. Dana Sintejudean, regionální ředitelka pro střední a východní Evropu, doplňuje: „Jsem ráda, že mohu přivítat Petra v této úloze v Edenredu. Jeho mezinárodní zkušenosti a know-how v oblasti managementu a prodeje jsou velkým přínosem pro další rozvoj našeho podnikání, ale i pro posílení naší efektivity na trhu, kde vidíme příležitost k růstu, ať už v oblasti zaměstnaneckých výhod, nebo při urychlování digitalizace celé společnosti.“