Ochrana životního prostředí

Náš podnikatelský přístup je plně v souladu s enviromentálním přístupem, založeným na principech vzájemné ohleduplnosti a dlouhodobé udržitelnosti. 

undefined

Ideal green je ekologický program skupiny Edenred, který stojí na třech hlavních pilířích:

  • řízení dopadů činnosti na životní prostředí
  • ekologický design produktů
  • tvorba ekologických řešení

Tento přístup podporují všichni zaměstnanci skupiny zejména v rámci Dne Země.

Edenred City

Řízení dopadů na životní prostředí

Každoročně se provádí ekologická „inventura“ s cílem konsolidovat a řídit snahy v rámci programu Ideal Green. Vychází ze zhruba dvou desítek ukazatelů, které se zaměřují na:

  • spotřebu vody
  • spotřebu energie
  • vyprodukované odpady
  • spotřebu papíru
  • vyprodukované skleníkové plyny 

Den Země

Každý rok při příležitosti Dne Země 22. dubna vyzývá Edenred všechny své zaměstnance, aby věnovali den životnímu prostředí a podíleli se na šíření povědomí o této problematice.

V rámci čtvrtého ročníku se 25 dceřiných společností zapojilo do iniciativ s cílem omezit produkci odpadů. Zaměstnanci skupiny se učili odpovědnější spotřebě a omezování plýtvání.