Legislativa týkající se stravenek a karet Ticket Restaurant®

Aby tato částka mohla být na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, musí příspěvek podle ustanovení § 24 odstavec 2 písmeno j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů splňovat tyto podmínky:

  •  maximální výše příspěvku je 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu a zároveň 70% výše stravného stanoveného každoročně vyhláškou MPSV o cestovních náhradách
  •  zbývajících 45 % z ceny stravenky hradí zaměstnanec a tato částka je pro něj osvobozená od daně z příjmu a plateb pojistného ve smyslu § 6 odst.9 písm. b)
  • přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny
  • pro rok 2018 je na základě výše uvedeného maximální daňově uznatelná hodnota stravenky 118,- Kč

 

Zákonné podmínky

  • Stravenkou by měla být pokryta hodnota jednoho hlavního jídla.
  • Stravenka je určena k úhradě potravin k přímé spotřebě, nelze ji použít na nákup nepotravinářského zboží, cigaret a alkoholu.
  • Zaměstnanci náleží stravenka pouze za odpracovanou směnu.
  • Nárok na stravné se nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné.