Edenred Service (bývalý Ticket Service®)

Edenred Service je univerzální poukázka pro výplatu příspěvku na živobytí ve smyslu § 43 (4) zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Poukázka slouží k nákupu základních životních potřeb, například potravin, potřeb osobní hygieny, oděvů a obuvi. Poukázku je možné uplatnit výlučně ve smluvní síti prodejen systému Edenred Service.

 Online objednávka

Jste státní instituce? Zde si můžete rychle a jednoduše objednat poukázky Edenred Service (bývalý Ticket Service).

Objednat Edenred Service®

 

Výhody poukázkových systémů pro veřejné instituce

 • Efektivní nástroj řízení nákladů v oblasti dávek v hmotné nouzi
 • Transparentní způsob distribuce dávek potřebným osobám, který zároveň umožňuje sledovat využití příspěvku na živobytí.
 • Růst pozitivního vnímání činnosti veřejných institucí a způsobu poskytování sociální podpory
 • Poukázky zajistí cílené užití distribuovaných finančních prostředků do sociální oblasti a omezí i jejich případné zneužití.
 • Úspora času na administrativu ve prospěch odborné činnosti
 • Provozovatel zajistí produkci poukázek Edenred Service, vytvoření partnerské sítě, systém proplácení poukázek a potřebné statistické výstupy. Pracovníkům orgánů pomoci v hmotné nouzi tím odpadá náročná administrativa a mohou se plně věnovat odborné práci s klienty.
 • Snížení rizik spojených s vyplácením příspěvku v hotovosti
 • Na rozdíl od hotovosti představují poukázky Edenred Service výrazně nižší bezpečnostní riziko, a to jak při manipulaci, tak pro jejich uchovávání. U personalizovaných obálek nedochází navíc vůbec ke styku s jednotlivými poukázkami.
 • Úspora finančních prostředků plynoucích do sociální oblasti
 • Poukázkový systém snižuje zájem o čerpání dávek u žadatelů předem rozhodnutých zneužít finanční prostředky. Na základě přehledů využívání poukázek jsou vráceny pověřeným úřadům finanční prostředky za vydané, ale nevyužité poukázky.
 • Funkční síť prodejen na míru potřebám poskytovatele dávky
 • Partnerskou síť vytváří Edenred podle požadavku zadavatele tak, aby optimalizoval její dostupnost pro příjemce dávek a zároveň zajistil správné využití poukázek. Školením personálu prodejen a pravidelnými kontrolami provozovatel zajistí přijímání poukázek Edenred Service v souladu se stanovenými pravidly.
 • Kvalita produkce, distribuce a proplácení poukázek Edenred Service je stvrzena certifikátem ISO 9001:2000.

Výhody poukázkových systémů pro držitele poukázek

 • Důstojná a rovnoprávná pomoc
 • Poukázky jsou velmi dobře vnímány ze strany potřebných osob díky své příbuznosti s masově používanými stravenkami. Díky diskrétnosti poukázek je možné respektovat důstojnost jednotlivce, který si může vybrat zboží z dané skupiny podle svých potřeb a preferencí ve vybraných partnerských provozovnách.
 • Zajištění finančních prostředků pro nákup každodenní stravy a základních hygienických potřeb
 • V problematických rodinách, kde je například jeden z rodičů závislý na alkoholu, hracích automatech apod.
 • Efektivní odborná pomoc ze strany pracovníků sociálního odboru
 • Poukázkový systém umožňuje pracovníkům sociálního odboru věnovat více času odborné práci s klienty a efektivně tak působit na zlepšení jejich sociální situace.
 • Široká síť partnerských provozoven – kvalita a rozsah služeb
 • Poukázky mohou být podle svého zaměření použity v široké síti partnerských provozoven, která je vytvořena podle požadavků veřejné instituce. Síť může zahrnovat jak specializované prodejny, tak distribuční řetězce. Edenred CZ zajistí akceptaci poukázek v partnerských prodejnách.

 

Jak vypadá poukázka Edenred Service (bývalý Ticket Service®) pro tento rok?

Edenred Service

 

Nominální hodnota a platnost poukázky

 • Výše nominální hodnoty je volitelná v rozmezí 30 – 130 Kč (po 1 Kč).
 • Platnost poukázky Edenred Service je od 1. října do 31. prosince roku následujícího.

 

Kde lze poukázky Edenred Service (bývalý Ticket Service®)  uplatnit?

Poukázky Edenred Service je možné uplatnit v provozovnách označených logem Edenred Service.

Aktuální seznam provozoven naleznete v našem vyhledávači.

 • Síť provozoven je tvořena tak, aby bylo možné poukázku použít pouze na účely vymezené zákonem.
 • Partnerská síť je neustále aktualizovaná a uvedené provozovny odpovídají skutečnosti.
 • Doporučte nám provozovnu, kterou byste chtěli v naší partnerské síti.

 

Edenred Service

 

Chcete o produktu vědět více?

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonu +420 234 662 140.