Edenred Junior legislativa

Ověřte si, zda i vy můžete uplatnit Edenred Junior

Předškolní péče

Platit přes Edenred Junior předškolní péči Vašich dětí můžete tehdy, pokud je péče: 

 • Mateřská škola státní - tedy je zapsána v rejstříku MŠMT
 • Mateřská škola soukromá – která je zapsána v rejstříku MŠMT, případně vyhovuje níže uvedeným zákonným podmínkám
 • Dětská skupina - registrována v evidenci dětských skupin vedeném MPSV.  Evidence je rozdělená po krajích, je tedy dobré vyhledávat podle sídla dětské skupiny.

Vaše zařízení není registrované?

Přesto máte možnost Edenred Junior uplatnit a sice tehdy, pokud charakter této péče je srovnatelný s péčí poskytovanou v mateřské škole nebo v dětské skupině. Jak to zjistíte?

Doporučený postup:

a) Ověřte v živnostenském rejstříku živnostenské oprávnění, tj. zda má daný subjekt nebo odpovědná osoba živnost na péči o děti do tří let v denním režimu nebo jinou obdobnou volnou živnost.

b) Dle webových stránek a dalších informací o subjektu/zařízení posuďte, zda je péče srovnatelná s péčí v mateřské škole, tj. je

 • Pravidelná
 • Denní (tj. zařízení poskytuje péči přes celý den a děti jsou bez rodičů – ne tedy např. dětský nebo hlídací koutek v nákupním centru)
 • Mimo bydliště dítěte
 • Pro děti od 6 měsíců do cca šesti let věku
 • Vybavení zařízení je srovnatelné s mateřskou školou – v zařízení je místo pro hry, odpočinek, jídlo a hygienické zázemí
 • Pečující osoby jsou dostatečně kvalifikované

Obě výše popsané podmínky a) + b) musí být splněny zároveň.

Volnočasové aktivity

Platit přes Edenred Junior volnočasové aktivity Vašich dětí můžete tehdy, pokud je provozovna:  

 • tělovýchovné a sportovní zařízení (sportovní kroužky, sokol, fotbalové kluby apod.)
 • vzdělávací zařízení (základní umělecká škola, jazykové kurzy pro děti apod.)
 • rekreační zařízení (letní tábory, lyžařské kurzy na horských chatách - tuzemské i zahraniční) – POZOR NA LIMIT 20.000 rok na zaměstnance/dítě, platí jen pro tuto oblast.
 • dětské kluby (podpora služeb péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování)

 

Zákonná podmínka, zařízení musí:

 • mít IČ, tedy oficiálně existuje
 • v jeho předmětu činnosti je/ případně ho provozuje osoba, která má oprávnění k dané činnosti – tedy vzdělávací, rekreační, tělovýchovná a sportovní
 • platba je oficiálně na fakturu/složenkou a nebude tedy problém platbu doložit

 

Pokud si stále nejste jisti zkontaktujte, prosím, naše zákaznické oddělení.

 

Edenred Junior spadá pod ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů a Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zákon osvobozuje od daně z příjmu nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě:

 1. použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20.000 Kč za zdaňovací období,
 2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
 3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce.