EDE-people_1600x1098px.original.original.png

Úprava odměny za služby Edenred o míru inflace za rok 2022

16. 12. 2022

Vážení obchodní partneři,

velice si vážíme naší vzájemné spolupráce. Z důvodu celkové ekonomické situace jsme přistoupili k úpravě výši odměny za služby Edenred k 16. 12. 2022 tak, abychom mohli neustále zvyšovat kvalitu našich služeb.

V souvislosti se zněním odstavce V., bodu b) Rámcové smlouvy o zprostředkování navyšujeme odměnu společnosti Edenred za zprostředkování o míru inflace, která byla vyhlášena Českým statistickým úřadem. Hodnota míry inflace za rok 2022 činí 16,2 %. Odměna za navýšení objemu bude upravena o tuto výši (např. při odměně 4,5 % bude nová výše 5,23%). Více informací o míře inflace za rok 2022 naleznete na https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny