Edenred

70 let se stravenkami

29. 3. 2018

První zmínky z poválečné Anglie
Poukázky na jídlo jsou původem z poválečné Velké Británie. V té době se potraviny rozdělovaly na příděl kvůli nedostatku po druhé světové válce. Britská vláda schválila zákon, díky kterému byly stravenky v určité hodnotě osvobozeny od daně z příjmu a příspěvku na sociální pojištění. Hlavním důvodem jejich zavedení bylo umožnit obyvatelům pravidelné stravování. Zároveň se tím zvýšila konkurenceschopnost malých podnikatelů, kteří si pro své zaměstnance nemohli dovolit zřídit vlastní jídelnu s daňově zvýhodněným stravováním.

Vznik Luncheon Vouchers Company
Ze začátku si společnosti tiskly svoje vlastní stravenky. Potom se dohodly s jednou nebo více restauracemi, které jejich stravenky přijímaly. Celý proces vydávání, přijímaní a proplácení si každá společnost řídila sama. V roce 1954 přišel John Hack s nápadem jedné společné stravenky, která by platila po celé Británii. V roce 1955 založil společnost Luncheon Vouchers Company, která zavedla koncept jedné celonárodní stravenky. V restauracích po celé Anglii se tak postupně začalo objevovat logo LV.

Z Anglie do Francie a dál do světa
V roce 1962 se stravenky přesunuly z Anglie do Francie. Odtud se pak pomalu začaly šířit do celé Evropy a dál do světa. V roce 1982 se společnost Luchenon Vouchers Company spojila s lídrem na trhu v poskytování zaměstnaneckých výhod: společností Edenred. Tím se stravenky Ticket Restaurant dostaly do dalších částí světa a jejich oblíbenost dál roste.

Stravenky v České republice
Poukázky na jídlo se u nás využívaly už před rokem 1989. Některé z nich dovolovaly pracovníkům i stravování v restauracích mimo závodní jídelnu. Využívání těchto poukázek upravovalo nařízení vlády, které stanovilo hodnotu poukázky a podíl, jaký z ní platil strávník a jaký zaměstnavatel. Dnešní podobu získaly stravenky až na počátku 90. let. Postupně se staly oblíbeným zaměstnaneckým benefitem napříč obory. I díky nim se stravování přesunulo během pracovní doby ze závodních jídelen do restaurací. Stravenky Ticket Restaurant jsou na trhu již 25 let.