Kupte si knihu a zaplaťte ji kartou Ticket Benefits nebo poukázkami Ticket Multi!

Od 1. 7. 2017 dochází ke změně zákona o daních z příjmů a tak bude možné na nákup knih uplatnit volnočasové benefity.

Od 1. července 2017 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů, která zaměstnavatelům umožní rozšířit nabídku zaměstnaneckých benefitů o nový prvek. Tím bude příspěvek na nákup knih formou firemního benefitu. Nově tak bude možné využít volnočasové benefity (poukázky Ticket Multi a Ticket Benefits Card) na nákup tištěných knih v partnerské síti provozoven.

V souladu s výkladem ministerstva financí, který je možno nalézt zde:  http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2017/Sdeleni-k-osvobozeni-od-dane-z-prijmu-v-pripade-nakupu-knih-na-poukazky-8687 si Vás dovolujeme upozornit, že pro správné plnění daňových povinností je benefit na nákup knih možno uplatnit v následujícím zdaňovacím období, tedy od 1.1.2018. Do té doby lze poukázky a karty Ticket Benefits využít v široké síti sportovních, kulturních a zdravotních a k nákupu rekreace.

Nasmlouvané knihkupce hledejte ve vyhledávači provozoven!