Nejvýhodnější stravenka má hodnotu 109 Kč

Od 1.ledna 2017 se zvyšuje stravné na cestách a s tím spojený příspěvek na stravování.

20. 12. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. X/2016 Sb. (číslo vyhlášky bude doplněno), kterou se zvyšuje stravné na služebních cestách a s tím spojený příspěvek na stravování.

Částka, ze které se počítá příspěvek na stravování, se zvyšuje na 86 Kč. Z této částky se dle zákona o daních z příjmů vypočítává maximálně daňově uznatelná částka příspěvku na stravování 70 % z 86 Kč = 60,20 Kč maximální výše daňově uznatelného nákladu. Maximálně daňově uznatelný náklad 60,20 Kč odpovídá při 55% příspěvku = 109,45 Kč, což nejblíže odpovídá stravence (papírové či digitální) Ticket Restaurant© v nominální hodnotě 109 Kč. Vyhláška vchází v platnost od 1. ledna 2017.